تنها منجی

تنها منجی

تدابیر امام حسن عسکری (ع) درباره یگانه فرزندش
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٩
 

ولادت امام زمان (ع) و پیش بینی امام حسن عسکری (ع)وتدابیر ایشان :
همانگونه که قبلا اشاره کردیم عده بسیاری عنوان کرده اند که امام حسن عسکری (ع) عقیم بوده اند وفرزندی نداشته اند وحتی برخی پارا فراتر گذاشته ووجود مقدس امام زمان را منکر میشوند مثلا سنی مذهبان میگویند امام زمان هنوز به دنیا نیامده !!!!ودر آینده متولد میشود !!!!
یکی از راههای اثبات وجود یک فرد شهادت شاهدان ولادت است که مهمترین آنها والدین آن فرد میباشند
پس ما سخنان مهمترین شاهد ولادت امام زمان (ع) را بررسی میکنیم یعنی امام حسن عسکری (ع) پدر بزرگوار ایشان


 
 
سیمای موعود درادیان
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸
 

                                                سیمای موعود در ادیان :
از روزگار کهن ، داستان ظهور مصلح ،در آخرالزمان وانتظار ظهور منجی ،عقیده ای است که در کیشهای آسمانی یهودیت (جودائیسم )،زردشتی (زوراستریانیسم ) ومسیحیت ومدعیان نبوت عموما ودین مقدس اسلام
خصوصا به عنوان یک اصل قبول شده است ودرباره آن درمباحث تئولوژیک مذاهب آسمانی ،رشته تئولوژی بیبلیکان ،کاملا شرح وبسط داده شده است
همان گونه که می دانید مهدویت از واژه هایی است که کارکرد اختصاصی آن به حوزه اسلام و مسلمانان مربوط می شود و این واژه برگرفته از روایات اسلامی در این خصوص است.(1)
لیکن در میان پیروان ادیان و مذاهب جهان با اسامی مختلف و گوناگونی مطرح است که در ضمن بحث روشن خواهد شد چرا که این اندیشه (موعود) از خصایص بشری است(2) و همة ادیان معروف موعود دارند(3)


 
 
عقیم بودن امام حسن عسکری (ع)
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٦
 

                     ماجرای دروغ عقیم بودن امام حسن عسکری (ع)
مقدمه :
مسلمانان از سپیده دم طلوع خورشید اسلام تاکنون ،حقانیت بشارت نبی اکرم (ص) به ظهور مردی از خاندان شریف خود در آخرالزمان به نام مهدی راباور داشته اند همو که پس از لبریز شدن جهان از ستم وبی عدالتی ،عدل وقسط را بر پهنه این کره خاکی خواهد گسترد .بنابراین ،چشم انتظاری ولحظه شماری برای ظهور مهدی خاندان عصمت وطهارت (ع) در طول قرنهای متمادی در میان آحاد امت اسلامی استمرار یافته ومسلمانان بر این عقیده پای فشرده اند وتنها افراد انگشت شماری از زمره تجدد مآبان ومدعیان دانش وتمدن بوده اند که از پیکره جامعه اسلامی جدا گشته ونسبت به این ایده مقدس وسازنده ره به نا کجاآباد سپرده ودچار انحراف گشته اند انحرافی که محصول تقلید منفعلانه وتاثیرپذیری ایشان از نوشته هاواظهار نظرهای تهی از حقیقت ومغرضانه مستشرقان بوده است نوشته هایی مانند آثار فان فلوتن ،دونالدسن وگلدزهیر وسایر شرق پژوهانی که با روش عدل ستیز وحق گریز مفتضح خویش در بررسی ایدئولوژی اسلامی ،کوشیده اند تا باور مقدس انقلاب مهدی در آخر الزمان راانکارکنند متاسفانه در جبهه خودی نیز برخی از روشنفکران مرعوب ومتاثر از ژستهای علمی مستشرقان ،با حسن نیت وبه قصد دفاع از اسلام ،نغمه های ناساز تجدید نظر وباز نگری در اصول وبنیانهای بینش ناب اسلامی را سردادند ودر جهت سازگار جلوه دادن عقاید اسلامی با مفروضات بشری تمدن معاصر کوشیده اند بر پایه این پندار ،آنان با زدودن اصل مهدویت از صحیفه معتقدات اسلامی میتوانستند آغازگر دفاع تجاوز سوزی علیه اندیشه تعصب آلود صلیبی غرب باشند اندیشه خزنده وگزنده ای که در پس نقاب فریبنده ودروغین بی روح شرق پژوهی ومطالعات استشراقی ،کمر به قطع ریشه های شجره طوبای اندیشه مشعشع اسلامی بسته است(1)


 
 
ولادت امام زمان (ع)
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٥
 

                                                 بنام تو ای آرام جان
ولادت امام زمان (ع)
مقدمه :
سخن گفتن از امام دوازدهم حضرت بقیه الله الاعظم (ع) کاری بس دشواروخطیر است چراکه شخصیت با عظمت آن بزرگوار ، دراندیشه کوچک ما نمی گنجد وبا معیارها ومعادلات پیش پاافتاده نمی توان پی به شکوه وجلال آن حضرت برد .
ولادت و زندگى مهدى موعود(عج) از رخدادهاى مهم است و ریشه در باور دینى مسلمانان دارد. اعتقاد به تولد حیات طولانى ظهور و امامت آن حضرت مسأله اى است اساسى که نقش سرنوشت ساز و جهت بخشى را به زندگى و رفتاردین باوران بویژه شیعیان داده است.احادیث فراوانى از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) از طریق سنّى و شیعه رسیده که بیانگر ویژگیهاى شخصى امام زمان(عج) است: از خاندان رسالت از فرزندان فاطمه(ع) نهمین فرزند امام حسین(ع) دوازدهمین پیشواى شیعیان و...(1)
گزارشگران تاریخ نیز چه آنان که پیش از ولادت وى مى زیسته اند و چه آنان که در زمان ولادت و پس از آن بوده اند از این ولادت پر برکت خبر داده اند و برخى از آنان که توفیق دیدار و مشاهده مهدى(عج) را داشته اند از شمایل و اوصاف آن امام سخن گفته اند.(2)
با وجود این شواهد و قراین که در درستى آنها تردیدى نیست هنوز درباره زندگى و شخص آن حضرت مسایل و مطالبى مطرح است که بحث و بررسى بیشتر و دقیق ترى را مى طلبد.
پیشنهاد میکنم قبل از مطالعه زندگینامه امام زمان (ع) حتما زندگینامه پدر ومادر گرامی آن حضرت را مطالعه فرمایید تا با دید عمیقتری به شناخت آن حضرت برسید
در این نوشتار بر آنیم که ضمن اشاره به سیر طبیعى زندگى امام عصر(عج) از آغاز تولد تا عصر ظهور به اندازه توان و مجال به برخى از پرسشها پاسخ بدهیم