تنها منجی

تنها منجی

غیبت صغری ونایبان امام زمان (عج) قسمت دوم
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱۱
 

 

غیبت صغری ونایبان قسمت دوم

در قسمت قبلی گفته شد که شبهاتی در رابطه با نواب خاصه امام زمان (عج) در دوران غیبت صغری مطرح شده مثلا گفته شده که  این نواب چگونه انتخاب شده اند؟ چه دلیل ومدرکی برای اثبات اینکه آنها واقعا نایب  امام زمان بوده اند وجود دارد؟ آیا آنها شایسته این مقام بوده اند ؟

ومتاسفانه بعضی پارا فراتر نهاده اند وآنها را افرادی کلاهبردار ودروغگو معرفی کرده اند که فقط درپی پول بوده اند !!ودر ادامه آن نتیجه گیری  میکنند که اصلا امامی وجود ندارد که بخواهد نایبی داشته باشد

در پی آن ما زندگی نامه نایب اول عثمان بن سعید را مورد بررسی قرار دادیم واینک میخواهیم زندگی نامه فرزند او محمد بن عثمان نایب دوم را بیان کنیم


 
 
غیبت صغری ونائبان امام زمان (عج)قسمت اول
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۸
 

غیبت صغری ونائبان امام زمان (عج)قسمت اول

یکی از مسائلی که از زمانهای گذشته تا کنون در مورد غیبت صغری امام زمان (عج) مطرح بوده  است مساله چگونگی ارتباط ایشان با مردم میباشد.می دانیم که مسئلۀ غیبت امام زمان (علیه السلام) در طول تاریخ همواره از زوایای مختلف مورد سؤال پرسش بوده است.و یکی از جنبه‌هائی که از دیر زمان مورد پرسش بوده، ادعای اصحاب خاص حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) پیرامون نیابت خاص امام زمان (علیه السلام) است.

همگی ما میدانیم که در زمان غیبت صغری نواب اربعه رابط بین امام ومردم بوده اند اما این میان همواره این سئوالات و شبهات  مطرح بوده که :

این نواب چگونه انتخاب شده اند؟ چه دلیل ومدرکی برای اثبات اینکه آنها واقعا نایب  امام زمان بوده اند وجود دارد؟ آیا آنها شایسته این مقام بوده اند ؟

متاسفانه دشمنان اسلام با دامن زدن به این شبهات عنوان میکنندکه:                                                       

شیعیان که از طریق امام حسن عسکری منتظر تولد مهدی موعود بودند ناگهان با وفات ایشان شوکه شدند و امامت را در خطر دیدند؛ لذا بیش از بیست فرقۀ شیعی پس از این رحلت به وجود آمد. گروهی گفتند: امام حسن عسکری نمرده و زنده است؛ گروهی گفتند: امام هادی همچنان امام است، گروهی جعفر، برادر امام را امام بعدی دانستند و ...اما در این میان چهار مرد زرنگ هم پیدا شدند؛ افرادی که در بین شیعیان نفوذ داشتند و فرصت خوبی برای جمع مال و ثروت به دستشان آمده بود ...آنها داستان عجیبی را سر هم کردند ...

آنها میگفتند : امام حسن عسکری فرزندی داشته اما کسی او را ندیده است، ولی ما او را دیده‌ایم!!

 اما اینکه چرا نواب اربعه  چنین افسانه‌ای را ساختند کاملاً روشن است. آنها مأمور وصول خمس و دریافت پول از شیعیان بودند و اگر به تاریخ رجوع کنید، این چهار نفر جز پول جمع کردن کار دیگری انجام نمی دانند! آنها به مردم می‌‌گفتند خمس و زکات را بدهید و ما آن را به امام زمان می‌دهیم ..وازاین راه ثروت فراوانی به جیب زدند آنها مأمورین دروغین اخذ پول بوده اند !!

 

همگی ما میدانیم که در زمان غیبت صغری نواب اربعه رابط بین امام ومردم بوده اند اما این میان همواره این سئوالات و شبهات  مطرح بوده که :

این نواب چگونه انتخاب شده اند؟ چه دلیل ومدرکی برای اثبات اینکه آنها واقعا نایب  امام زمان بوده اند وجود دارد؟ آیا آنها شایسته این مقام بوده اند ؟

متاسفانه دشمنان اسلام با دامن زدن به این شبهات عنوان میکنندکه:                                                       

شیعیان که از طریق امام حسن عسکری منتظر تولد مهدی موعود بودند ناگهان با وفات ایشان شوکه شدند و امامت را در خطر دیدند؛ لذا بیش از بیست فرقۀ شیعی پس از این رحلت به وجود آمد. گروهی گفتند: امام حسن عسکری نمرده و زنده است؛ گروهی گفتند: امام هادی همچنان امام است، گروهی جعفر، برادر امام را امام بعدی دانستند و ...اما در این میان چهار مرد زرنگ هم پیدا شدند؛ افرادی که در بین شیعیان نفوذ داشتند و فرصت خوبی برای جمع مال و ثروت به دستشان آمده بود ...آنها داستان عجیبی را سر هم کردند ...

آنها میگفتند : امام حسن عسکری فرزندی داشته اما کسی او را ندیده است، ولی ما او را دیده‌ایم!!

 اما اینکه چرا نواب اربعه  چنین افسانه‌ای را ساختند کاملاً روشن است. آنها مأمور وصول خمس و دریافت پول از شیعیان بودند و اگر به تاریخ رجوع کنید، این چهار نفر جز پول جمع کردن کار دیگری انجام نمی دانند! آنها به مردم می‌‌گفتند خمس و زکات را بدهید و ما آن را به امام زمان می‌دهیم ..وازاین راه ثروت فراوانی به جیب زدند آنها مأمورین دروغین اخذ پول بوده اند !!

 

همگی ما میدانیم که در زمان غیبت صغری نواب اربعه رابط بین امام ومردم بوده اند اما این میان همواره این سئوالات و شبهات  مطرح بوده که :

این نواب چگونه انتخاب شده اند؟ چه دلیل ومدرکی برای اثبات اینکه آنها واقعا نایب  امام زمان بوده اند وجود دارد؟ آیا آنها شایسته این مقام بوده اند ؟

متاسفانه دشمنان اسلام با دامن زدن به این شبهات عنوان میکنندکه:                                                       

شیعیان که از طریق امام حسن عسکری منتظر تولد مهدی موعود بودند ناگهان با وفات ایشان شوکه شدند و امامت را در خطر دیدند؛ لذا بیش از بیست فرقۀ شیعی پس از این رحلت به وجود آمد. گروهی گفتند: امام حسن عسکری نمرده و زنده است؛ گروهی گفتند: امام هادی همچنان امام است، گروهی جعفر، برادر امام را امام بعدی دانستند و ...اما در این میان چهار مرد زرنگ هم پیدا شدند؛ افرادی که در بین شیعیان نفوذ داشتند و فرصت خوبی برای جمع مال و ثروت به دستشان آمده بود ...آنها داستان عجیبی را سر هم کردند ...

آنها میگفتند : امام حسن عسکری فرزندی داشته اما کسی او را ندیده است، ولی ما او را دیده‌ایم!!

 اما اینکه چرا نواب اربعه  چنین افسانه‌ای را ساختند کاملاً روشن است. آنها مأمور وصول خمس و دریافت پول از شیعیان بودند و اگر به تاریخ رجوع کنید، این چهار نفر جز پول جمع کردن کار دیگری انجام نمی دانند! آنها به مردم می‌‌گفتند خمس و زکات را بدهید و ما آن را به امام زمان می‌دهیم ..وازاین راه ثروت فراوانی به جیب زدند آنها مأمورین دروغین اخذ پول بوده اند !!