زندگینامه شیطان - تنها منجی

تنها منجی

زندگینامه شیطان
نویسنده : منتظر ظهور - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳
 

زندگینامه شیطان

 در تحقیق زیر سعی شده مطالبی از گوشه وکنار کتابها ومقالات جمع آوری شود تا آشنایی کلی با شیطان داشته باشیم متاسفانه کمتر منبع مهمی را در مورد شیطان می یابیم تا در مورد او به درستی سخن بگوید و سخن قطعی وکاملی در مورد او بدهد ... به هر حال ماتمامی گفته ها را می آوریم هرچند از دید برخی اینها بیشتر به افسانه می ماند تا واقعیت ً!!!!

تنها سخنی که میتوانم بگویم این است که ابلیس را باور کنید زیرا در قرآن از او نام برده شده و ماجرای سرکشی او برای عبرت همگان آورده شده ....پس خواهشمندم تمامی قسمتها را بخوانید خالی از لطف نیست ....متفکر
این زندگینامه شامل قسمتهای مختلفی است که هرکدام شامل بخشهای مختلفی میباشدبرای دستیابی به هرقسمت برروی لینک آن کلیک کنید

 

شیطان

 زندگینامه شیطان قسمت اول
مقدمه
بیوگرافی شیطان
خلقت شیطان
ابلیس فرشته بود ویا جن؟
آیا ابلیس اولین جن بود ؟
پیشینه خلقت جن وشیطان
پیشینه شیطان قبل ازتمرد وچگونگی راهیابی او به محفل فرشتگان
اولین مخالفت شیطان با خلقت آدم علیه السلام
شیطان وقالب گلی آدم
شیطان سجده نمى کند
چگونه شیطان داخل بهشت شد؟
شیطان چگونه آدم وحوارافریب داد؟
بهشت آدم
منبرخرابه شیطان
اشتباه شیطان
شیطان مزد عمل مى گیرد


زندگینامه شیطان قسمت دوم
عبادات شیطان
نیازهای مادی شیطان
شیطان در راهش پاى مى فشارد
در خواست هاى آدم علیه السلام از خداوند در مقابل سخنان شیطان
شیطان اولین کافر
علت گناه شیطان
چرا به شیطان مهلت داده شد؟!
اولین نوحه ورقص شیطان
ازدواج شیطان
نام فرزندان شیطان
آدم فرزند شیطان خناس رامیخورد !!

زندگینامه شیطان قسمت سوم
اسامی وصفات شیطان
چرا میگویند شیطان همه جا است؟
انگور و خرما بوى شیطان مى گیرند!
نزاع شیطان وآدم بر سر انگور
شاخه انگور گم میشود
شیطان دستور آتش پرستى مى دهد
خانه شیطان
شیطان از بسم الله مى ترسد
گریه دروغین شیطان
گریه حقیقی شیطان
شعار شیطان
ایمان شیطان به خداوند چگونه بود ؟
بوسه و آب دهان شیطان .:
مرکب شیطان


زندگینامه شیطان قسمت چهارم
جایگاه شیطان
ابزار شیطان
مغازه شیطان
انباردار شیطان
فروش شیطان
کارگاه شیطان
زمین شیطان
زنجیر شیطان
خودِ شیطان
تیرهاى شیطان
شمشیر شیطان
شاخ شیطان
کمین گاه شیطان
فرودگاه شیطان
کتاب شیطان

زندگینامه شیطان قسمت پنجم :
مال التجاره شیطان
اعمال شیطان
انتقام شیطان
دوستان شیطان
دشمنان شیطان
پیروان شیطان
دار و دسته‏ ولشکر شیطان
حزب شیطان
مادر شیطان
هم جنس شیطان
هم سنگ شیطان
همنشین شیطان
گمراهتر از شیطان
بدتر از شیطان
استاد شیطان


زندگینامه شیطان قسمت ششم
آتش شیطان
میدان شیطان
امنیت مخلصان از وسوسه‏هاى شیطانى
چرا شیطان نمى‏تواند مخلصان را اغوا کند؟
دل خوشى هاى شیطان
دستور سلیمان به شیاطین
شیطان و جرجیس
شیطان و ذوالکفل
اندرزهاى شیطان به نوح
شیطان در میان شاه درخت
شیطان مى خواست موسى را فریب دهد
تهمت شیطان به زکریا
شیطان و هاجر
شیطان و ابراهیم علیه السلام
شیطان و اسماعیل (ع)
   

زندگینامه شیطان قسمت هفتم :

 

 

رقص شیطان

رضایت شیطان

شیطان و صوفى

اولین ساز دنیا را شیطان ساخت

شیطان شتر عایشه

توبه شیطان

شیطان باز هم به عیسى طمع دارد

غرور شیطان دائمى نیست

راز و نیاز شیطان

شیطان در هنگام مرگ یک انسان

عروس شیطان

شیطان در نطفه اینها شرکت کرده است

شیطان زاده ها

شیطان ودوستداران حضرت علی (ع)

شیطان پاسبان شب می شود

مناظره شیطان

جواب از مناظره شیطان

جواب از همه اعتراضات شیطان

 

 

 

چگونگی آغاز بت پرستی توسط شیطان

ستایش شیطان از زن ها

ترس شیطان

شیطان از این ها نفرت دارد

تسلط شیطان بر اموالایوب
تسلط شیطان بر بدن ایوب

شیطان در تولد پیغمبر (ص)

حضرت رسول (ص ) براى شیطان هم رحمت است

شیطان و عمار یاسر

شیطان در جنگ بدر

چهار زن از دست شیطان رهیدند

حضور شیطان موقع نماز

خواسته شیطان از این زن هنگام نماز

شیطان در شکم بت

شیطان در عید غدیر فریاد کشید

خواب شیطان

 زندگینامه شیطان قسمت هشتم:
سؤال موسى از شیطان
شیطان دامهاى خود را به یحیى نشان داد
صدقه دادن از زبان شیطان
شیطان هم این را نمى پذیرد
شیطان و شراب خواران قمار باز
شیطان و ربا خواران
طبل زدن شیطان
فریاد شیطان
گلایه شیطان
گدائى نمودن شیطان
نماز شیطان
وسوسه هاى شیطان در نماز منار مى سازد
مهر شیطان بر پیشانى این شخص لواط کنندگان از پیروان شیطان اند
عجله از شیطان است
شیطان تر از شیطان

 زندگینامه شیطان قسمت نهم
اولین کسی که به دروغ قسم خورد، ابلیس بود
اولین حسود دنیا شیطان بود
حربه شیطان به خودش برگشت
شیطان اولین کسى که بیعت مى کند
شیطان در روز عاشورا
آیا انسان در برابر شیطان مجبور است؟
اتحاد شیاطین جنى و انسى
اختلاف این دو دسته شیطان
.بقاى شیطان به وسیله اولیاء الله است
دفع وسوسه شیطان
درهم کوبنده شیطان
در تنگناها از شر شیطان به خدا پناه ببرید
شیطان در چند جا زوزه کشید

زندگینامه شیطان قسمت دهم