پیشگویى ولادت حضرت صاحب الامر (عج) توسط پیامبر(ص) وائمه (ع)

نمونه ای ازسخنان :
1- عبدالرحمن بن سمره"مى گوید: به پیامبر اکرم (ص) عرض کردم: اى رسول خدا مرا به طریق نجات هدایت کن . فرمود:هنگامى که اختلاف خواسته ها وتفرقه آرا پیش آمد، بر تو باد رجوع به على بن ابى طالب که او امام امت من وخلیفه من بر آنان بعد از من است ... از اوست دو امام امت من... و نه فرزند حسین، که نهم آنان، قائم امت من است که زمین را از عدل وداد پر مى کند، پس از آن که از ظلم وجور پر شده باشد.(4)
2- مهدی قائم از اولاد من است نام او نام من ،کنیه اش کنیه من ، واز نظر سیرت وصورت شبیه ترین مردمان است به من (5)

3- نام پدر مهدی همانند نام پسرم حسن است (6)

4- رسول اکرم (ص) در آخرین روزهای زندگی ،با دست مبارک به شانه امام حسین (ع) زد وخطاب به حضرت زهرا (س) فرمود :

مهدی امت از نسل اوست .دنیا سپری نمیشود جز اینکه مردی از اولاد حسین به پاخیزد وجهان راپراز عدل کند ،چنانچه پر از ظلم وستم شده باشد (7)

5- مهدی از عترت من واز پسران فاطمه (س) است او بر اساس سنت من پیکار کند ،چنانچه من بر اساس وی پیکار نمودم (8)

6- دنیا به آخر نخواهد رسید، مگر آن که مهدی یا مردی همنام من از خاندان من خروج کند و زمین را پر از عدل سازد. (9)

7- در مورد آخرین حجت خدا که فرزند امام حسن عسکری ـ علیه السّلام ـ است فرموده: «اگر از عمر دنیا فقط یک روز مانده باشد، خداوند آن روز را آن قدر طولانی می کند تا مردی از فرزندانم که اسم او همانند اسم من است ظهور کند و دنیا را با عدالت و دادگستری خود پر کند، آن گونه که از ظلم و ستم پر شده است.»(10)
گذشته از آنها پیامبر مسأله غیبت آخرین جانشین خود را مطرح کرده و از شک در آن که به شک در امر خدا می انجامد، تحذیر نموده است(11)

8- ابن مسعود گوید : پیغمبر (ص) فرمود : خلفای بعد از من دوازده نفرند چنانکه نقیبهای بنی اسرائیل هم (که درشام از طرف بنی اسرائیل نماینده ومعروف بودند )دوازده نفر بودند

9- از پیامبر روایت میشود که فرموده اند :ای علی من وتوو یازده فرزندم ،محور زمین هستیم یعنی عماد وکوههای آن ،خداوند زمین رابه واسطه ما محفوظ داشته تا مردمش رافرو نکشد زیرا چون یازدهمین اعقابم (فرزندم ) بمیرد دنیا با مردمش بدون هیچگونه انذاری فروخواهد رفت (12)

10- از پیامبر روایت شده : از اعقاب من یازده رهبر به وجود می آیند که شرافتمند ،محدث وصاحب علم خواهند بود آخرین آنها قائم بالحق است که آن را (دنیا )از عدالت پرخواهد کرد همچنانکه از ستم پرشده است (13)

11-پیامبر همچنین فرموده اند : « قیامت بر پا نمیشود جز هنگامی که قائمی از ما برحق قیام کند واین هنگامی است که خداوند اذن ظهورش دهد کسی که از او پیروی کند نجات می یابد وکسی که از او تخلف کند هلاک میشود از خدا بترسید ،ای بندگان خدا!هرکجا باشید او را دریابید اگرچه مجبور شوید از روی برفها سینه خیز عبور کنید ،که او خلیفه خدا ی تبارک وتعالی وجانشین من است» (14)

12- امام حسین (ع) فرمود: قائم این امت، نهمین فرزند از اولاد من است، واو است صاحب غیبت، وکسى که میراثش در حالى که زنده است، تقسیم مى شود.(15)

و امَا روایاتى که در موردحضرت مهدى (ع)، غیبت ظهور، علامات ظهور وحوادث پس از ظهور.از طریق دو امام باقر وصادق (ع) نقل شده است به مراتب بیشتر از روایات رسیده از سایر معصومین (ع) است. ویژگى این روایات آن است که علاوه بر بیان اصل مسأله به بیان بعضى از خصوصیات نیز پرداخته اند.

13- جابر جعفى از امام باقر(ع) نقل نموده که فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد که در آن زمان امامشان غایب خواهد شد. پس خوشا به حال کسانی که ثابت بر امر ما باشند(16)

14- قندوزی حنفی از امام رضا (ع) چنین نقل میکند :
«خلف صالح از فرزندان حسن بن علی عسکری (ع) خواهد بود سلام خدا برایشان باد »
آنگاه تصریح میکند که این حدیث در کتاب الاربعین ابونعیم اصفهانی نیز آمده است .(17)
همچنین قندوزی از امام رضا اینگونه روایت میکند :
«امام پس از من فرزندم محمد وبعد از محمد فرزندش علی وبعد از علی فرزندش حسن وبعد از حسن فرزندش حجت قائم است که درایام غیبتش ،مردم در انتظارش مینشینند ودر ایام ظهورش اطاعتش می کنند ،تا آنکه زمین را همچنان که از ظلم وستم پرشده از عدل وداد لبریز کند واما اینکه زمان قیام چه وقتی است ؟اخبار ازظهور است ،پدرم از پدارنش از رسول خدا (ص) نقل کرد :«مثل ظهور مهدی مثل قیامت است که ناگهان برشما بروز خواهد کرد » (18)

15- همچنین امام رضا (ع)فرموده اند: «خداوند برای این امر مردی رابرمی انگیزد که ولادتش بر مردمان پوشیده است ولی نسب وشخصیت اوبرکسی پوشیده نیست»(19)

16- کلینی با سند صحیح از علی بن ابراهیم از حسن بن موسی خشاب از عبدالله بن موسی از عبدالله بن بکیر از زرارة نقل میکند که از امام صادق چنین شنیدم :
برای آن فرزندم پیش از آنکه قیام کند غیبتی حادث خواهد شد عرض کردم چرا ؟ فرمود :«خوف دارد»وبا دستشان به شکم خویش اشاره کرده سپس فرمودند : ای زراره همو منتظری است که در ولادتش شک خواهند کرد پس عده ای گویند : پدرش بدون جانشین مرد وعده ای دیگر گویند :چنین است (یعنی پدرش مرد در حالیکه او در شکم مادر بود ) ودسته سومی خواهند گفت : او دوسال پیش از مرگ پدرش به دنیا آمده است .او منتظر است ،اما خداوند میخواهد شیعیان را امتحان کند .ای زرارة در آن هنگام است که اهل باطل در شک قوطه ور خواهند گشت (20)
همچنین امام صادق (ع) به یار وفادارش مفضل بن عمرفرموده است « ای مفضل !اخبار مهدی را به شیعیان مابازگوی تا در دین خود به شک وتردید نیفتند »(21)

17- امام صادق (ع) فرموده اند : « او از نسل من واز تبار یزدجردبن شهریار است (22)
18- امام صادق (ع) فرموده اند : خلف صالح از فرزندان من همان مهدی است (23)
ایشان همچنین فرموده اند : او کسی است که مردم در تولد او دچار تردید میشوند ،برخی گویند او (به آسمانها ) برده شده برخی گویند وفات کرده برخی گویند پدرش از دنیا رفت وفرزندی نداشت وبرخی گویند چند سال پیش از وفات پدر دیده به جهان گشود(24)
19- شیخ صدوق به اسناد صحیح از محمد بن حسن از سعد بن عبدالله از ابوجعفرمحمد بن احمد علوی از ابوهاشم داودبن قاسم جعفری چنین حکایت میکند که از حضرت هادی (ع) اینگونه شنیدم :
« جانشین پس از من فرزندم حسن است ،حال شما نسبت به جانشین وی چه خواهد بود :عرض کردم :از چه روی ،خدایم فدایت سازد ؟فرمود :«چون شما خود وی را نخواهید دید وبرشما روانیست که نامش راببرید » عرض کردم :پس چگونه از او یاد کنیم ؟فرمود «بگویید حجتی از آل محمد (ص) .(25)

نگاهی به تعددروایات مهدوی :
با تحقیق و مطالعه در متون اسلام چه منابع شیعه و چه منابع عمده ای از اهل سنت ، که امام دوازدهم را فرزند امام حسن عسکری علیه اسلام متولد در سال255 هجری با ویژگی های غیبت و ... معرفی کرده اند .به ارقام قابله ملاحظه ای برمیخوریم مثلا در کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر ، تألیف ایت الله صافی گلپایگانی 6000 حدیث ازبیش از 200 کتاب اهل سنت و تشیع در ده فصل و صد باب و موضوع درباب مهدویت می باشد جمع آوری شده است .ویا در کتاب منشور عقاید امامیّه (شیعه ) در 150 اصل تألیف آیت الله جعفر سبحانی در اصل96 خصوصیات امام دوازدهم مصلح جهانی در روایت اسلامی که فریقین (شیعه و سنی ) به نقل آن ها پرداخته اند به شرح زیر بیان شده است :
حضرت مهدی از اهل بیت پیامبر است 398 حدیث
از فرزندان امیر المؤمنین (ع) است 214 حدیث
از فرزندان فاطمه زهرا (س) است 192 حدیث
نهمین فرزند از اولاد امام حسین (ع) است 148 حدیث
از فرزندان امام زین العابدین (ع) است 185 حدیث
از فرزندان امام حسن عسکری (ع) است 146 حدیث
دوازدهمین امام از ائمه ی اهل بیت (ع) است 136 حدیث
روایاتی که از ولایت او گزارش می دهد 214 حدیث
عمر او طولانی خواهد بود 318 حدیث
غیبت طولانی خواهد داشت 91 حدیث
به هنگام ظهور او اسلام جهان گیر می شود 27 حدیث
زمین را پر از عدل و داد می کند 132 حدیث
بنا بر روایات فوق ؛ وجود چنین مصلح جهانی در آینده ی تاریخ بشر از دیدگاه روایات اسلامی امری مسلّم و غیر قابل تردید است و بیش از 3000 کتاب از علما و محققین اسلامی در باره امام زمان (ع) به رشته تحریر و تحقیق آمده است .

همانگونه که دیدیم روایتهای بسیاری از تمامی امامان به دست مارسیده است که عنوان کردن آنها مجال میخواهد که ان شاء الله در بخشهای بعدی زندگینامه امام زمان (ع) مطرح میشوند اما نکته ای که قابل توجه است این است که چرا با وجود این همه پیش گویی از طرف شخصیتهای مهم اسلام بازهم عده ای در وجود نازنین امام زمان (ع) شک میکنندقضاوت را برعهده خودشان میگذاریم ومیپرسیم آیا این انکار ولجبازی شما به معنای انکار وجود وشخصیت تمامی امامان وپیامبر (ص) نیست ؟چون مسخره است که ما شخصی را قبول داشته باشیم اما بگوییم دروغ میگوید یا لااقل بارفتارمان اینگونه نشان بدهیم چون وقتی کسی میگوید امام زمان وجود ندارد این به معنای آن است که خط بطلانی برسخنان تمامی امامان خصوصا پیامبر اسلام در این زمینه کشیده است!!

پیامبر(ص) مسأله غیبت آخرین جانشین خود را مطرح کرده و از شک در آن که به شک در امر خدا می انجامد، تحذیر نموده است.(26)


منابع وپینوشتها :
1- ابن اقبه ،نقمن الارشاد به نقل از کمال ص 113
2- ر.ک: صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، ج 9، باب الاستخفاف، قم، 81، چاپ دار الفکر، بیروت.
3- ینابیع الموده، قندوزی شیخ سلیمان، ج 3، باب 76، ص 441.
4- کمال الدین ج 1 ص 257
5- ترمذی ج4 ص505، بحارالانوار ج 551 ص 72 ،اعلام الوری ص 399 ، ینابیع الموده ج 3 ص 163 و168 ،المهدی ص 148 و206 ،کشف الغمه ج 3 ص 261 و269 ،البیان ص 57 وحقایق الایمان 162
6- هیثمی الصواعق المحرقه ص 100،ابوداود السنن ج4 ص106-107
7- الاختصاص ص 208 ،البیان ص 80 ،منتخب الاثر ص 199 ،المهدی ص 58 ،بشارة الاسلام ص 282 و292 ،الزام الناصب ص 52 (به نقل از الفصول المهمه )،بحارالانوار ج 51 ص 91 ،عیون الاخبار ج 2 ص 130 ،کشف الغمه ج 3 ص 261و272 ،ینابیع الموده ج 3 ص 93 و163 (به نقل از غایة المرام ) وصفحه 165 و167 والمهدی ص 58
8- این حدیث را علی بن نفیل متوفی به سال 125/742 از امه سلمه نقل کرده است میزان ج 3 ص 160 وابن ماجه سنن ،ج 2، والمصنف ،ج 11 ،ص 372، البیان ص 63 ، عیون الاخبار ج 2 ص 130 ،کشف الغمهج 3 ص 267 ،منتخب الاثر ص 143 و179 ،الام المهدی ص 69 ،106 و269 ،الزام الناصب ص 53 ،اسعاف الراغبین ص 133 و142 ،الحاوی للفتاوی ج 2 ص 124 و148 و155 /، غیبت شیخ طوسی ص 114 ، بحارالانوار ج 51 ص 75 ،الملاحم والفتن ص 60 و68 ،المهدی المنتظر ص 43 ینابیع الموده ج 3 ص 86 و88 والمهدی ص 73
9- برای اطلاع بیشتر از این احادیث و مصادر آنها ر.ک: معجم احادیث المهدی، ج 1، ص 104- 179.
10- ر.ک: مسند حنبل، الامام احمد، ج 1، رقم 99، و جلد 3، رقم 17 و 70، ناشر دار صادر، بیروت. ارشادشیخ مفید ص326،مجمع البیان ج 3 ص 152 ،البیانص 59 ،کشف الغمه ج 3 ص 264 ،منتخب الاثر ص 162،153،247 ، الصواعق المحرقه ص 161 ،ینابیع الموده ج 3 ص 81،86 و165، بشارة الاسلام ص 282 و287 ، الحاوی للفتاوی ج 2 ص 125 ،بحارالانوار ج 51 ص 74 وجلد52 ص 125 ،ذخائرالعقبی ص 136 ،اعلام الوری ص 402 وغیبت شیخ طوسی ص 112
11- ر.ک: تفسیر نور الثقلین، ابن جمعه العروسی الحویزی، شیخ عبد علی، ج 1، ص 359، طبع چهارم، ناشر انتشارات اسماعیلیان، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی
12- عصفری ،اصل ابوسعید العصفری ،کتاب خطی ،پاورقی 2
13- عصفری ،اصل ابوسعید العصفری ،کتاب خطی ،پاورقی ص 1-2
14- عیون الاخبار ج 2 ص 60 ومنتخب الاثر ص 143
15- کمال الدین ج ا، ص 315
16- کمال الدینج 1, ص 330.
17- ینابیع المودة ،جلد 3، باب 94،ص 166
18- ینابیع المودةج 3 باب 80 صص 115- 116
19- منتخب الاثر ص 288 ، کشف الغمه ج 3 ص 314 ،غیبت نعمانی ص 88
20- اصول کافی ج 1 ص 337 *کمال الدین ج 2 صص 342 و346 احادیث 24و32 از باب سی وسوم (حدیث اول به لحاظ سند معتبرتر است )
21- بشارة الاسلام ص 267وروزگار رهایی مقدمه
22- الملاحم والفتن ص 166 وبحارالانوار ج 51 ص 154
23- منتخب الاثر ص 214 والمهدی ص 61
24- منتخب الاثر ص 501 ،بحارالانوار ج 52 ص 93 ، اعلام الوری ص 405 والزام الناصب ص 80
25- کمال الدین ج 2 باب 32 ح 15
26- ر.ک: تفسیر نور الثقلین، ابن جمعه العروسی الحویزی، شیخ عبد علی، ج 1، ص 359، طبع چهارم، ناشر انتشارات اسماعیلیان، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی

/ 0 نظر / 9 بازدید