دلایل وفلسفه غیبت امام زمان (عج) قسمت دوم

از همین روی  مسئله ابتلا و آزمایش نیز در پارهای از روایاتبه عنوان فلسفه غیبت امام زمان مطرح گردیده است برمبنای روایات، امتحان در زمان غیبت حضرت مهدی از شدیدترین امتحانات است.(2)  زیرا به واسطهغیبت مرتبهِ ایمان اشخاص و تسلیم بودن آنها در برابر تقدیر الهی ظاهر می‌شود وهمچنین در زمان غیبت به واسطهِ حوادث و فتنه هایی که روی می دهد شدیدترین امتحاناتاز مردم به عمل می‌آید. عدم تحقق ظهور حضرت به اذن الهی است و شخص منتظر در هرمقداری که دوران غیبت به تأخیر افتد هرگز نومیدی به او راه پیدا نمی کند و شک ووسوسه در دلش رخنه نمی‌کند و این نکته هیچ منافاتی با حالت انتظار و پیش‌بینی ظهورحضرت در هر سال بلکه در هرماه یا هر روز ندارد

صبر و تحمل مشقات غیبت و تردید نداشتن در آن، ازآزمایش هاى سخت است. چنان که شیخ طوسى مى فرماید: « بنا به فرموده ى پیشوایاناسلام، آزمایش به وسیله ى غیبت حضرت مهدى، از سخت ترین آزمایش هاى الهىاست.»(3)

از آن‌جایی که این نوع آزمایش به دلیل حضور نداشتن ظاهری امام، بسیار مشکل و طاقت‌فرسا است، در تکامل انسان‏ها نقش بسیار مهمّی دارد و با این آزمایش، خوب از بد جدا شده، دوستان حقیقی مشخص می شوند. این سختی از دو جهت است:

الف ) از جهت اصل غیبت، که چون بسیار طولانی شود، بسیاری از مردم دستخوش شک و تردید می‏گردند.

ب) از جهت سختی‏ها و فشارها و پیشامدهای ناگوار که در زمان غیبت به وجود می‏آید. سختی‏ها به گونه‏ای هستند که حفظ ایمان و استقامت در دین، کاری سخت می‏گردد.(4) کسانی از امتحان الهی سربلند بیرون می‏آیند که دچار تردید نشوند.

مرحوم کلینی با اختصاص بخشی از کافی به این موضوع با عنوان «التمحیص و الامتحان» برخی از این روایات را آورده است(5)

1- پیامبر اسلام- صلى الله علیه وآله - ضمن حدیث مفصلىمى فرماید: « ذلِکَ الَّذى یَغیبُ عَنْ شیعَتِهِ وَ أَوْلِیائِهِ غَیْبَهًلا یَثْبُتْ فیها عَلَى الْقَوْلِ بِاِمامَتِهِ اِلاّ مَنِ امَْحَنَ اللّهُقَلْبَهُ لِلاْیمانِ او (امام زمان - علیه السلام -) کسى است که ازیاران و شیعیانش غایب مى شود، غیبتى که در آن غیبت کسى در اعتقاد به امامت حضرتثابت نمى ماند، مگر کسى که خدا قلبش را به ایمان آزموده باش» .
.
»(6)

 

2-امام على(علیه السلام) مى فرماید:
« اما و اللّه لاقتلنّ انا و ابناى هذان، ولیبعثنّاللّه من ولدى فى آخر الزمان یطالب بدمائنا، و لیبعثنّ عنهم تمییزاً لأهل الضلالهحتى یقول الجاهل: ماللّه فى آل محمد من حاجه:به خدا قسم من، و این دو فرزندم (حسن و حسین) شهیدخواهیم شد، خداوند در آخر الزمان مردمى از فرزندانم را به خونخواهى ما بر خواهدانگیخت و او مدتى غایب خواهد شد تا مردم آزمایش شوند و گمراهان جدا گردند، تا جایىکه نادان مى گوید: خداوند دیگر نیازى به آل محمد ندارد » (7)

 

3- از امام علی(ع) نقل شده است که حضرت دلیل غیبت را غربال انسان هاى صالح از گمراه و دانا از نادان مى داند(8)

4- امام علی (ع) فرموده اند :« ان امرنا صعب مستصعب ،لا یحتمله الاملک مقرب ،او نبی مرسل،او عبد امتحن الله قلبه للایمان ولا یعی حدیثناالاحصون حصینة ،اوصدورامینة اواحلام رزینة :امرماسخت دشوار است کسی نمیتواند آنراتحمل کند مگرفرشته مقرب یا پیامبر مرسل ویا بنده ای که خداوند دلش را با ایمان آزموده است واحادیث مارا فرانمیگیرد جز دلهای محکم وسینه های امین ومغزهای کامل »(9)  شبیه همین حدیث از امام صادق (ع) نیز نقل شده است

5- امام علی (ع) فرموده اند :« برای قائم غیبتی است که مدتش بسیار طولانی است گویی شیعیان را به چشم خود میبینیم که همچون گوسفند بی شبان به دنبال چراگاهی میگردند ونمی یابند آگاه باشید کسی که آنروز بر دین خود ثابت قدم باشد قلبش از طولانی شدن غیبت امامش به قساوت نمیگراید ودرروز رستاخیز در بهشت بامن ودرمقام من میباشد »(10)


6-  امام حسین- علیهالسلام - مى فرماید: « له غیبه یرتدّ فیها اقوام و یثبت على الدّین فیها آخرون... أما انّ الصابر فى غیبته على الأذى و التکذیب بمنزله المجاهد بالسیف بین یدى رسولاللّه(صلى الله علیه وآله): براى امام مهدى - عجل الله تعالی و فرجه شریف - غیبتى است. دراین غیبت برخى از دین بر مى گردند و برخى ثابت قدم مى مانند، هر کس در این غیبت صبرکند و بر مشکلاتى که از سوى دشمنان ایجاد مى شود استقامت کند، به قدرى از اجرخداوند بهره مند مى گردد که انگار در کنار پیامبر- صلى الله علیه وآله - با شمشیربا دشمنان جنگیده است.»(11)

 7- حضرت صادق (ع) فرموده اند :«والله لتکسرن کسر الزجاج ! وان الزجاج لیعاد فیعود کما کان والله لتکسرن کسر الفخار وان الفخار لایعود کما کان !...:  به خدا قسم شما شیعیان همچون شیشه شکسته می‌شوید و شیشه را بعد از شکستن می‌توان ذوب کرد و به صورت نخست برگرداند. به خدا قسم شما مانند سفال شکسته می‌شوید و سفال بعد از شکسته شدن دیگر به صورت اول برنمی‌گردد. به خدا قسم شما امتحان می‌شوید و غربال خواهید شد تا بندگان در غربال مانده و غیرنیکان بیرون بریزند چنان‌که دانه تلخ از میان گندم جدا می‌شود. »(12)

8-  امام صادق- علیه السلام - فرمود: « ان اللّه عزوجلّ یحبّأنْ یمتحن الشیعه : ; خدای عزّوجلّ دوست دارد شیعه را امتحان کند (غیبت امام مهدی(عج) امتحان پیروان و شیعه است).»(13)

9- امام صادق (ع) فرموده اند :« هیهات، هیهات، لا یکون فرجنا حتى تغربلوا، ثم تغربلوا ثمتغربلوا،لا والله مایکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحصوا ،لا یکون ماتمدون الیه اعینکم حتی یشقی من یشقی ویسعد من یسعد ; به خدا سوگند هرگز چنین نیست آنچه چشم انتظارش هستید هرگز واقع نمیشود تا غربال شوید وامتحان شوید ،نه به خدا قسم ،آنچه چشم انتظارش هستید وقوع نمی یابد تا هنگامی که آنکه شقی هست شقاوت خود را ظاهر سازد وآنکه سعادتنمند است سعادتش آشکار گردد  ».(14)  

10- امام صادق (ع) فرموده اند :« ان القائم تمتد غیبته لیصرح الحق عن محضه ویصفو الایمان من الکدر بارتداد من کانت طینته خبیثة من الشیعة الذین یخشی علیهم النفاق اذا احسوا بالاستخلاف والتمکین والامن المنتشر فی عهد القائم (ع): غیبت قائم (عج) به طول می انجامد تا حق روشن گردد وایمان محض از تیرگی خالص شود وهرکه از شیعیان سرشت ناپاک دارد وبیم آن هست که اگر از امکانات وسیع وامن وامان گسترده در عهد قائم (عج) آگاه شود از در نفاق درآید ،به ارتداد گراید ،وبا ارتداد آنها خالص وناخالص از یکدیگر جدا شود...»  (15)

11- امام صادق ـ علیه السلام ـخطاب به جمعی از اصحاب خود که درباره حکومت بر حق «اهل بیت» گفتوگو میکردند،فرمود: «به خدا سوگند! آن چه در انتظارش هستید، واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی، و به خدا سوگند این کار رخ نخواهد داد، مگر آنکه شما از این یکدیگر شناخته شوید و مورد آزمایش قرار گیرید تا آنکه سعادتمند به سعادت برسد و شقاوتمند به شقاوت.» (16)

12- حدثنا زرارة بن اعین، «قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد صلى الله علیه وآله یقول: «ان للقائم غیبة...» ثم قال علیه السلام: «وهو المنتظر الذی یشک الناس فیولادته. فمنهم من یقول: اذا مات ابوه، مات ولاعقب له. ومنهم من یقول: قد ولد قبلوفاة ابیه بسنتین; لان الله عزوجل یحب ان یمتحن خلقه فعند ذالک یرتاب المبطلون:  
زرارة بن اعین گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: «همانابراى قائم (پیش از آن که قیام کند) غیبتى است.» . سپس فرمود: «او، منتظرى است کهمردم; در ولادت‏; به شک و تردید مى‏افتند و بعضى مى‏گویند: «زمانى که پدرش (امامحسن عسکرى علیه السلام) رحلت کرد، فرزندى براى او نبود» و بعضى گویند: «دو سال قبلاز وفات پدرش; متولد شده است‏» ; زیرا، خداوند عزوجل، محققا، امتحان خلقش را دوستمى‏دارد و در آن هنگام، باطل جویان، شک و تردید مى‏کنند »  اینحدیث که وجه غیبت را، امتحان مردم دانسته که مطابق با آیات خداوندو تعلیمات دینى است(17)  

13- امام صادق (ع) درباره شدت سختی آزمایش‌های این دوران فرموده اند : « إِنَّ لِصَاحِبِهَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً الْمُتَمَسِّکُ فِیهَا بِدِینِهِ کَالْخَارِطِلِلْقَتَاد :برای صاحب این امر غیبتی است. هر کس در آن زمان دینش را نگه دارد مانند کسی است که خار قتادرا با دست خود بتراشد...»(18)

 

14- امام صادق (ع) فرموده اند :

« لیغیبن عنهم حتی یقول الجاهل مالله فی آل محمد حاجة : به خدا سوئگند در پشت پرده غیبت نهان میشود تا نادانها بگویند خدا نیازی به آل محمد ندارد »(19)

 

15- امام کاظم علیه السلام فرمود: «اذا فقد الخامس من ولدفاللّه اللّه فى أدیانکم لا یزیلکم أحد عنها، یا بنىّ إنّه لا بدّ لصاحب هذا الامرمن غیبه حتى یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، إنّما هى محنه من اللّه عزوجل امتحنبها خلقه : وقتی پنجمینفرزندم غایب شد مواظب دین خود باشید تا هیچکس شما را از آن بیرون نکند برای قائم ماغیبتی خواهد بود که گروهی از پیروان او از دین خود برمی‌گردند، این غیبت آزمایشیاست که خداوند با آن بندگانش را امتحان می‌کند.(20)


16- امام موسى بن جعفر- علیه السلام - مىفرماید: « انّما هى من اللّه ـ عزّوجلّ ـ امتحن بها خلقه:غیبت امام مهدى - عجل الله تعالی و فرجه شریف - خود مایهامتحان بندگان خداوند بزرگ است. » (21)

پس دیدیم که خود غیبت به عنوان عامل آزمایش مطرح و در برخی دیگر، غیبت آن حضرت زمینه ساز آزمایش مردم معرفی شده است.روشن است کسانی در این امتحان بزرگ، سربلند خواهند بود که دارای مرتبه والایی از ایمان و عمل صالح باشند و کسانی که دراین امور دچار نقصان باشند، بیشتر در معرض لغزش و سقوط هستند امام صادق  علیه السلام  تبلور این حقیقت را چنین بیان کرده است: «و این‌‏گونه ‏است ‏که غیبت ‏قائم، طولانی خواهد بود تا این که حقِّ محض آشکار گردد و ایمان از کدورت‏ها و پیرایه‏ها صاف و زلال گردد، و این آشکارشدن با بازگشت افرادی از پیروان ظاهری اهل بیت علیهم السلام که دارای سرشت ناپاکی هستند، یعنی همان‏ها که ترس نفاق بر آنها می‏رود، صورت می‏گیرد»(22) .

 

5- اجراى سنن انبیا علیهم السلام در باره‏ى حضرتمهدى (عج):

نهان زیستی و غیبت پیشوایان دین از سنت‌ها و روش هایخداوند است و در زندگی برگزیدگانی چون: ادریس، الیاس، موسی، عیسی و خضر علیهمالسلام اتفاق افتاده است.واین سنت خداوند است وتغییری در آن رخ نمی دهد وطبق روایات یکی از دلایل غیبت امام زمان (عج) همین اجرای سنت الهی است

1- امام باقر(ع) فرموده اند :« هی والله السنن القذة بالقذة ،ومشکاة بمشکاة ، ولا بد یکون فیکم ما کان فی الذین من قبلکم ،ولو کنتم علی امر واحد کنتم علی غیر سنة الذین من قبلکم ...: به خدا سوگند آن سنت خداست وموبه مو اجرا خواهد شد هرآنچه در میان امتهای پیشین واقع شده بدون تردید در میان شمانیز واقع خواهد شد واگر جز این بود شما بر خلاف اقوام قبلی میشدید در صورتیکه سنت خدا تغییر ناپذیر است ...»(23)

 

2- حدثنا عن حنان بن سدیر، عن ابیه، عن ابى عبدالله علیه السلام، قال: «ان للقائم منا غیبةیطول امدها.» . فقلت له: «ولم ذاک،  یابن رسول الله؟» . قال: «ان الله عزوجلابى الا ان یجرى فیه سنن الانبیاء علیهم السلام فی غیباتهم، وانه لابد له - یاسدیر - من استیفاء مدد غیباتهم. قال الله عزوجل: «لترکبن طبقا عن طبق‏»  ; اى سنناعلى من کان قبلکم.» حنان بن سدیر، از پدرش از امام صادق علیهالسلام روایت کند که فرمود: «براىقائم ما، غیبتى است که مدت آن به طول مى‏انجامد.» . گفتم: «اى فرزند رسول الله آن، براى چیست؟» . فرمود: «خداوند عزوجل، مى‏خواهددرباره‏ى او، سنت‏هاى پیامبران علیهم السلام را در غیبت‏هایشان جارى سازد. اى سدیر! گریزى از آن نیست که مدت غیبت‏هاى آن‏ها به سر آید. خداوند عزوجل فرمود: همانا،همه‏ى شما پیوسته از حالى به حال دیگر منتقل مى‏شوید» ; یعنى، سنت‏هاى پیشینیان،درباره‏ى شما هم جارى است»(24)  


3- همچنین امام صادق (علیه السلام) دراین مورد فرموده اند : «وجه الحکمة فى غیبته، وجه الحکمة فى غیبات من تقدّمه من حجج اللّه تعالى ذکره: وجه حکمت در غیبت او، همان وجه حکمت در غیبتهایى است که توسط حجّتهاى الهى پیش از او صورت گرفته، به عبارت دیگر میتوان وجه غیبت حضرت مهدى (علیه السلام) را استمرار همان سنّت حکیمانهاى دانست که در ادوار گذشته تاریخ به غیبت بسیارى از انبیاء و اولیاء انجامیده است» (25)

 

3-  باز هم امام صادق(علیه السلام) فرموده اند : «إنّ سنن الانبیاء(علیهم السلام)بما وقع بهم من الغیبات حادثة فى القائم منّا اهل البیت حذوالنّعل بالنّعل و القذّة بالقذّة: سنتهاى پیامبران نسبت به غیبتهایى که براىشان پیش آمد، همگى به طور تمام و کمال در مورد قائم ما اهل بیت، اتفاق می افتد.»(26)

 

6- خالى شدن صلب‏هاى کافراناز مؤمنان:

/ 90 نظر / 205 بازدید
نمایش نظرات قبلی
geg

سلام حالتون خوبه اومدم تا ازتون دعوت کنم که به وبلاگم سر بزنید چون با پست ترس از مرگ به روزم اگه مایلید سر بزنید .....

سید هادی حسینی

سلام علیکم مطلب خوبی بود با مطلب " تشرف حضرت آیت الله العظمی خامنه ای محضر حضرت ولی عصر (عج). سر بزنید و از راهنمائیهاتون ما رو بهره مند کنین. التماس دعا.

سجاد

سلام ....واقعا از اين اپ شما بسيار لذت بردم افرين به شما ..زهراخانم دیگه به ما سر نمی زنید؟؟؟/ [گل][گل][گل]

ملیکا

سلام خوبید؟بروزم با بهترین اتفاق وبلاگ چون توکل بر خدا بنمود کس بار غمهایش شود باری عبس بارالها ای توکل گاه من ای خدای باد و باران ماه من از محبت سینه هارا شاد کن این دل ویرانه را آباد کن [گل][گل][گل][گل][بدرود]

محمد

سلام دوست عزیزم! پیاپیش عید نوروز را تبریک عرض میکنیم! انشالله این سال،سال ظهور آقایمان باشد... خدا کند ماننده مردم کوفه نباشیم! بنده ی حقیر با موضوع جدیدی با نام **بنده ی تنبل و خداوند مهربان و رحیم + اهنگ بی کلام+عکس** به روزم ... خوشحال میشم سر بزنید و ما را راهنمایی کنید با نظر هایتان... راستی وقتی که اومدید % در نظر سنجی ها شرکت کنین... منتظرم یا علی... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلام

سلام سال جدیدت انشاالله نوباشه دوست عزیزاگه خدابخواهد می خوام کتاب اثبات زنده بودن امام زمان رابنویسم اما مطالب زیادی ندارم خواستم بدونم به خودشما چگونه قبول نموده اید امام زمان هم اکنون زنده هستند>از لحن سوالم دلخور نشو >اگه مطلب -سایت ویا مطالب نازی دراین رابطه داری حتما خبرم کن دوست داشتی به ایمیلم بفرست>abas_hed@yahoo.com