چگونگی آغاز غیبت صغری وماجرای سرداب مقدس قسمت دوم

علمای شیعه بارها به رد این چاه پرداختند مثلامرحوم محدث نوری صاحب المستدرک علت پیدایش چاه سرداب غیبت را چنین شرح می‌دهند: عده‌ای از خادمان این مکان برای کسب منافع مادی و دینوی خود، چنین خرافه‌ای را رواج داده و آن را چاه غیبت معرفی کرده‌اند و از آن محل، خاکی برای تبرک در مقابل دریافت پول به زائران می‌دادند.

مرحوم شیخ العراقیین از علمای عالیقدر شیعه برای جلوگیری از این اقدام ناصواب چاه مذکور را پر کرده و در آن را محکم بستند اما بعدها خادمان دوباره آن را گشوده و تا به امروز با این ترفند به گرفتن پول از زائران می‌پردازند. سید محسن الامین از علمای بزرگ شیعه معتقد است این توهمی فاسد برای برخی است که می‌پندارند حضرت مهدی(عج) در این سرداب است، جز این نیست که تبرک به این مکان تنها برای تبرک به آثار صالحین است. زیرا سه تن از امامان بزرگوار شیعه در این مکان زندگی کرده‌اند

این چاه  هیچ موقعیتى در اعتقادات ما ندارد.وهیچ قداست خاصی ندارد وخود این چاه وداستانهای مربوط به آن ساخته وپرداخته خدام پول پرست میباشد وعده ای از علمای اهل سنت هم  یا از روی غرض ورزی یا ناآگاهانه به آن دامن زده اند واز همین راه چه تهمت هایی که به شیعیان نزده اند!!

پس آنانکه بر اساس شایعات معتقدند حضرت داخل آن چاه است و همچنین عربى که سابقاً مى گفتند بالاى چاه مى نشیند و شمشیرش را هم زیر عبایش آماده نگه مى دارد تا هر وقت حضرت از چاه بیرون آمد به قتلش برساند، اینها اعمالى است احمقانه، ناشى از حماقت آن مرد سنّى و احمق تر از او کسانى هستند که معتقدند او آنجا نشسته است که حضرت را بکشد ولی دیده نمیشودوهمانجا مانده تا امام از این چاه بیرون بیاید !!

و نیز کسانى که معتقد باشند حضرت توى چاه زندگى مى کند و یا توى دیوار سرداب فرو رفته است.!!!

ما به وجود امام زمانى که در سرداب یا در داخل چاه زندگى کند معتقد نیستیم وبا صراحت میگوییم اینها همه کذب ودروغ است

نه تنها شیعیان در اطراف این چاه، انتظار نمی‌کشند که اساساًمحلّ ظهور را بنا برروایات متواتر و مکرر با کیلومترها فاصله از این چاه درباشرافت ‌ترین نقطة روی زمین و کنار کعبه می‌دانند. حتی یک روایت در تمام منابع شیعینمی‌توان یافت که آن چاه را محل سکونت امام معرفی کند و حتی درباره دوره غیبت کبرانیز درباره محلّ سکونت ایشان روایات و گزارش‌های بسیاری وجود دارد که احتمال سکونتآن حضرت را در چاه سرداب به صفر می‌رساند وهیچ قداستی به جزاینکه محل وضوی امامان بوده ندارد

واین چاه همانند چاه جمکران ساختگی است حتی تابلویی هم در جمکران وجود دارد که بیان میکند این چاه هیچ قداست خاصی ندارد وعلما هم این موضوع را تایید کرده اند

   

هم اکنون برای روشن تر شدن موضوع واثبات دروغ بودن اتهامات اهل تسنن یک یک اتهامات رابه طور جداگانه  بررسی میکنیم :

1- آیا سرداب محل غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفاست؟

دربالا بیان کردیم که آغاز غیبت چگونه بوده است واگر بخواهیم بر اساس پاره ای از روایات که ذکر شد آغاز غیبت امام زمان (عج) از سرداب باشد  وآن را قبول داشته باشیم جوابمان این است که:

باید یاد آور شد که محل غیبت دو معنای متفاوت دارد، اگر به معنای مخفی گاه و محل غایبانه زندگی کردن حضرت باشد، همان معنای محل سکونت را خواهد داشت که در قبلادرموردش صحبت شد و گفتیم چنین سخن و نسبتی به شیعه درست نیست . اما اگر به معنای محل غایب شدن باشد یعنی آخرین مکانی که حضرت در آن دیده شده و بعد کسی او را ندیده و به عبارت دیگر ظرف شروع غیبت باشد نه ظرف ادامه غیبت، باید گفت: حرف صحیحی است و سرداب محل غیبت امام مهدی(علیه السلام) است.غیبت امام مهدی عجلالله تعالی فرجه الشریف از سرداب آغاز شد، نه آن که آن جا هم ادامه مییابد. بعضی از عبارت اهل سنت به احتمال بیشتر بر همین معنای دوم دلالت می کند و لذا حرف نا درستی نبوده است. اما بعضی ها آن را اشتباه فهمیده و محل غایب شدن را به محل غایبانه زندگی کردن تفسیر کرده اند . چنانکه قبلا ملاحظه کردید روایات  شروع غیبت از سرداب را نشان می دهد نه وجود غایبانه حضرت در سرداب را، و این مطابق نقل‌های تاریخی است که به ما رسیده است

طبق عقیده شیعه امام مهدی(علیه السلام) بعد از ورود به سرداب از آنجا خارج شد و آنها او را ندیدند. لذا آخرین محل تعقیب سرداب بوده است و این امر چیز بی سابقه و باور نکردنی نیست. در لیلة المبیت نیز وقتی شب هجرت، امیر المؤمنین در بستر پیامبر خوابید، پیامبر از درب منزل در برابر چشم محاصره کنندگان از منزل خارج شد و کسی ایشان را ندید و پیامبر به سلامت به مدینه هجرت کرد . پس غیبت از سرداب شروع شد و به همین خاطر در بعضی از منابع شیعی از سرداب به سرداب الغیبة یاد می شود (1)

 

٢- آیا سرداب محل ظهور امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است؟

یکی از قدیمیترین دروغ‌ها و افتراء‌هایی که مخالفین ومعاندین اهل بیت از دیرباز در کتابهای خود می آورند این است که شیعیان معتقداند سرداب محل ظهور امام زمان علیه السلام است.این یکی از سخنان بی‌اساسی که اهل سنّت، شیعهرا به آن متهم می‌کنند!!!

حتی دیده شده که پارا فراتر گذاشته مطرح شده است که به اعتقاد شیعه، ظهور امام دوازدهم آنها از هندخواهد بود، ‌در حالی که انتخاب هند برای مکان ظهور هیچ مناسبتی ندارد!!! از همین جامیتوان بی پایه واساس بودن سخن دشمنان را فهمید

رفع اتهام:

همانطور که بیان کردیم تمامی کسانی که این اتهام را به شیعیان زده اند وسخنانشان را میخوانیم متوجه بیهوده گویی آنان میشویم 

به شیعه چنین اتهامی زده شده است با این که در هیچ یک ازاحادیث شیعه و هیچ متنی از متون شیعی، حتی متون غیر معتبر مانند هدایة حضینی که یکیاز متون غیر معتبر شیعی است، جریان سرداب نیامده است و روایتی که در الخرائج والجرایح راوندی آمده مبتلا به اشکالات متعددی بود که قبلاً بیان گشت درثانی دیدیم که حتی در این کتاب هم ادعای اهل سنت دیده نمیشود پس  پى خواهیم برد که این نسبت کذب ودروغ است.  افزون براین، روایات ما با تأکید و به صراحت می‌گویند: ظهور حضرت، از مکّه معظمه و از کناررکن حجرالأسود خواهد بود که به بعضی از این روایات اشاره خواهد شد. با این حال جایهیچ‌گونه اتهامی بر ضدّ شیعه مبنی بر این‌که امام زمان (علیه السلام) از سرداب ظهورخواهد کرد، باقی نمی‌ماند. اینک روایاتی که به ظهور حضرت از مکّه و رکن حجرالأسودصراحت دارند:

1- از امام محمدباقر (ع)  نقلشده که فرمود: حضرت مهدی شب هنگام در مکه ظاهر می‌گردد و پرچم وپیراهن و شمشیر و دیگر نشانه‌ها و نور و بیان را با خود همراه دارد. نماز عشاء راکه به جا آورد با رساترین صدای دلنوازش اعلان می‌دارد: مردم! در پیشگاه پروردگارتانخدای را به یاد شما می‌آورم که او حجّت خویش را بر شما تمام گرداند و پیامبران رابرانگیخت و کتاب آسمانی فرو فرستاد و به شما فرمان داد چیزی را با خدا شریک قرارندهید و همواره در مسیر اطاعت وی و اطاعت فرستاده او قرار داشته باشید و ارزش‌هاییرا که قرآن زنده ساخته، زنده نگاهدارید و بدعت‌هایی را که میرانده، بخشکانید و مددکار حق و هدایت و در مسیر تقوی کمک کار باشید، زیرا دنیا در آستانه نابودی قراردارد و آهنگ وداع سر داده است.
من شما را به اطاعت از خدا و فرستاده‌اش و عملبه کتاب او و نابود سازی باطل و زنده ساختن سنّت وی فرا می‌خوانم. حضرت مهدی درجمع سیصدوسیزده تن از یاران خود به تعداد رزمجویان بَدْر بدون اطلاع قبلی چونانابرهای پراکنده پاییزی از راه خواهد رسید. این عدّه، پارسایان شب و شیران هستندخداوند سرزمین حجاز را به دست با کفایت مهدی می‌گشاید و او زندانیان بنی‌هاشم راآزاد می‌سازد و حاملان پرچم‌های سیاه در کوفه فرود خواهند آمد و هیئتی را برای بیعتبا حضرت مهدی(ع)  نزد وی اعزام می‌دارند. مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لشکریانخود را به جای جای گیتی گسیل می‌دارد و ستم پیشگان را از میان برمی‌دارد و شهرها بهتصرف او درمی‌آیند و خداوند به دست مبارک او، قسطنطنیه را آزاد خواهد ساخت»

این روایت به صراحت بیان می‌کند که ظهور حضرت حجّت از مکّه معظمه خواهد بود وهیچ گونه اشاره‌ای به سرداب سامراء وجود ندارد.

2- امام محمد باقر (ع) همچنین فرموده اند :« به خدا سوگند گویی میبینم اوراکه پشت خود را به حجرالاسود تکیه داده میگوید :ای مردم ماازهمه مردمان یاری میخواهیم علیه کسانی که به ما ستم کردند وحق ما را غصب نمودند ...»(2)

3- امام محمد باقر(ع) فرموده اند :

« یسند ظهره الی الحجرویهزالرایةالمغلبة:پشتش را به حجرالاسود تکیه میدهد وپرچم همیشه پیروز را به اهتزاز در می آورد »(3)

4- حذیفه در ضمن حدیثی طولانی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل کرده که فرمود:«  بعد از خروج سفیانی و اعمال فجوری که مرتکب می‌شود، منادی از آسمان ندا می‌دهد که خداوند زمان جباران و ستمکاران را به سر آورده و صاحب امر شما در این هنگام بهترین امت محمد (صلی الله علیه وآله)، یعنی حضرت مهدی (عج)‌است، پس در مکه به او ملحق شوید». (4)

5- فضل بن شاذان به سند خود از امام صادق (ع) واو از امیرالمؤمنین (ع) درحدیثى طولانى نقل کرده که فرمود: «هو التاسع من ولدک یا حسین! یظهر بینالرکنین...»؛ «...او( معجم احادیث الامام المهدى نهمین از فرزندان توست اى حسین! کهبین رکن ومقام ظهور خواهد کرد...». (5)

6- شیخ صدوق؛ نیز به سندخود از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که فرمود: «القآئم منّا منصور بالرعب، مؤیّدبالنصر... فعند ذلک خروج قآئمنا، فإذا خرج أسند ظهره إلى الکعبة، واجتمع إلیهثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً...»؛ «قائم از ما کسى است که به رعب وترس یارى شده وبهنصرت، تأیید مى‏شود... در آن هنگام است خروج قائم ما. پس هنگامى که خروج کند برکعبه تکیه زند، در آن هنگام سیصد وسیزده نفر دور او جمع مى‏شوند...».( 6)

7- بُکیر بن اعین می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چرا خداوند حجرالاسود را در رکنی که اکنون قرار دارد نهاده و در جای دیگر قرارنداده است؟ چرا حجر بوسیده می‌شود؟ و چرا از بهشت بیرون آورده شد؟ و چرا خداوند عهدو میثاق بندگان و میثاق خویش را در حجرالاسود به ودیعه نهاده و در جای دیگر قرارنداد؟ سبب این کارها چیست؟
اماما! فدایت گردم مرا از راز و اسرار این امور آگاهساز که در این زمینه اندیشه‌ام سخت در شگفت است
.
راوی می‌گوید: امام (علیهالسلام) فرمود: مساله‌ای را پرسیدی که در آن دچار ابهام شده‌ای و علل و اسباب آن راجویا گشته‌ای، اینک پاسخ آن را به دقت دریاب. دلت را کاملاً مهیا ساز و نیک گوشبسپار که به خواست خدا تو را از راز این مسائل آگاه خواهم ساخت
.
خدای تبارک وتعالی که حجرالاسود را در این محل قرار داد در آغاز گوهری در بهشت بود که برای حضرتآدم (علیه السلام) از بهشت خارج گردید و برای میثاق، در این رکن نهاده شد و آن‌گاهخداوند از نسل و دودمان بنی آدم در آن مکان، عهد و پیمان گرفت و در آن مکان،حجرالاسود برایشان پدیدار گشت و از همان مکان آن پرنده بر حضرت قائم فرود خواهدآمد و نخستین کسی که با وی بیعت نماید همان پرنده است. به خدا سوگند! آن پرنده همانجبرئیل (علیه السلام) است. قائم به هنگام ظهوربه همان مکان تکیه خواهد زد و آنجایگاه، حجّت و دلیل بر وجود قائم است. حجرالاسود بر کسانی که در آن مکان حضوریابند و عهد و میثاقی را که خدای عزّوجل از بندگان گرفته نزد حجر ادا نمایند، شاهدو گواه خواهد بود.»(7)

 8 –امام باقر  (علیه السّلام)  فرمود: چون حضرت قائم (عج)‌در مکه قیام کند و آهنگ کوفه کند، منادی فریاد کشد که کسی خوردنی و آشامیدنی همراه خود برندارد و سنگ حضرت موسی که یک بار شتر وزن دارد، با آن حضرت است، در هر منزلی که فرود آیند، چشمه آبی از آن بجوشد که گرسنه را سیر و تشنه را سیراب کند (8)

 وروایات فراوان دیگر بعلاوه روایاتی که محل اولیه بیعت قبل از قیام را مسجدالحرام وبین رکن ومقام بیان میدارد. (9) در تمامی این روایت تصریح شده که ظهور حضرت، از کنار رکنحجرالأسود در مکّه معظمه خواهد بود. با توجه به این روایات مشخص می‌شود سخن بعضیاز علمای اهل سنّت که می‌گویند: شیعه قائل است امام زمان (علیه السلام) از سردابظهور می‌کند. اتهامی بیش نیست و شاید ناشی از ناآگاهی از کتابهای شیعه باشد.

٣- آیا سرداب محل سکونت مام مهدی (عج)  است؟

نویسندگان متقدم اهل سنت تنها این افتراء را می زدند که

/ 61 نظر / 91 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ی

سلام اگه یه موقع سوال شرعی یا اعتقادی و..و..داشتی حتما به آدرس http://www.eporsesh.com/برو انشاالله جواب سوالت راپیدامی کنی

شرهانی

با سلامممنون از همتتان خیلی خوبه خوشحال میشیم ما رو جز’لیست پیوندهاتون قرار بدید با تشکرشرهانی

شرهانی

با سلامممنون از همتتان خیلی خوبه خوشحال میشیم ما رو جز’لیست پیوندهاتون قرار بدید با تشکرشرهانی

شرهانی

با سلامممنون از همتتان خیلی خوبه خوشحال میشیم ما رو جز’لیست پیوندهاتون قرار بدید با تشکرشرهانی

geg

سلام حالتون خوبه واسه چی دیگه به وبلاگ من سر نمیزنین؟ دنیا گلی است که گلبرگ هایش خیالی و خارهایش حقیقی است. سر بزنید لطفا................ به امید دیدار

ی

سلام ازت هم یه خواهش دارم هم یه خبر بد اگه دوست داشتی تویه سرچ گوگل بزن ابلیسک اون وقت یه سری از نمادهای شیطانی مثل ابلیسک ،مثلثیکه بالای اون یه چشمه می آد که متاسفانه بسیاری از سریالهای

حميده

سلام خوبين؟ خسته نباشيد به نظر من وبلاگتون واقعا پربار جذاب و فوق العاده بود چون مطالب با منع و مستندات بود. خسته نباشيد. واقعا عالي بود