اعتراف تبارشناسان به ولادت امام مهدی (عج)

1- نسابه شهیر ابونصر سهل بن عبدالله داودبن سلیمان بخاری :
وی که از بزرگان قرن چهارم هجری بوده است در سال 341 هجری در قید حیات به سر میبرده است واز مشهورترین علمای انساب معاصر با غیبت صغرای امام مهدی (عج) است
وی در این زمینه میگوید :
« علی بن محمد التقی ،دارای فرزندی به نام حسن بن علی عسکری شد از ام ولدی نوبیه به نام ریحانه که این فرزند ولادتش به سال 231 هجری واقع گشت و وفاتش در سال 260 هجری در 29 سالگی در سامرا اتفاق افتاد وعلی بن محمد تقی دارای فرزندی به نام جعفرشد که شیعه او را جعفر کذاب میخوانند .به جهت آنکه خود را وارث برادرش حسن بن علی عسکری می دانست وفرزند برادرش (امام زمان (ع) ) را وارث او نمی شمرد ،باری ابهام واشکالی در نسب وی وجود ندارد» (1)

2- سید عمری نسابه معروف قرن پنجم هجری چنین میگوید :

« ابو محمد (امام حسن عسکری )وفات یافت وپسرش از نرجس در نزد اصحاب خاص ومعتمدین اطرافش معلوم ومشخص بود ومادرادامه جریان ولادت او اخبار وارد در این باب راذکر خواهیم کرد ومومنان بلکه همه مردمان به واسطه غیبت او مورد امتحان الهی قرار گرفتند وجعفربن علی به مال وموقعیت برادر خود طمع کرد وفرزند داشتن برادرش را انکار کرد وبرخی ستمکاران ونابکاران نیز وی را در دستیابی برخدمه وکنیزکان امام حسن عسکری (ع) مساعدت ویاری کردند» (2)

3- مروزی ازورقانی (م بعد از 614 ) :
او نیز جعفربن هادی را در پی انکار فرزند برادرش ،کذاب میخواند.(3)
که این خود بزرگترین نشانه اعتقاد وی به ولادت امام مهدی (عج) است

4- سید نسابه جمال الدین احمد بن علی حسینی معروف به ابن عنبه (م 828هجری ) :
وی چنین میگوید :
« علی هادی ملقب به عسکری است چون در سامرا که عسکر نامیده میشد سکونت داشت ومادر وی ام ولد بوده که زنی بس شریف وفاضله به شمار میرفته است متوکل اورا به سامرا فرستاد واو در آنجا اقامت گزید تا اینکه از دنیا رفت وعلی بن محمد هادی دو پسر از خود به جای گذاشت یکی امام ابو محمد حسن عسکری (ع) که از درجه بالای زهد وعلم برخوردار بود وهمو پدر امام محمد مهدی صلوات الله علیه دوازدهمین امام وقائم منتظر نزد شیعه است که از ام ولدی به نام نرجس زاده شده است ودومی ابوعبدالله جعفر ملقب به کذاب است که به جهت ادعای امامت پس از برادرش امام حسن عسکری (ع) به این عنوان ملقب گشته است» (4)
همچنین وی در جای دیگر مینویسد :
« متوکل عباسی جناب ابو محمد حسن را که عسکری خوانده میشد (منسوب به عسکر که همان سامرا را می گفتند ) دستگیر کرده واز مدینه به سامرا تبعید کرد ودر آنجا زندانی کرد واو یازدهمین فرد از امامان دوازدگانه وپدر محمد (مهدی ) (ع) دوازدهمین آنان است » (5)

5- نسابه زیدی سید ابوالحسن محمد حسینی یمانی صنعانی :
او از بزرگان قرن یازدهم بوده ،در شجره نامه ای که برای اولاد امام ابوجعفر محمد بن علی باقر (ع) تهیه کرده است ،تحت عنوان امام علی نقی معروف به هادی (ع) نام پنج تن از پسران ایشان را بدین ترتیب ذکر کرده است : امام عسکری ،حسین ، موسی ، محمد وعلی وذیل نام شریف امام حسن عسکری (ع) بلاواسطه از امام مهدی (عج) اینگونه یاد میکند : « محمد- منتظر امامیه » (6)

6- محمد امین سویدی (م1246هجری ) :وی میگوید :
« محمد مهدی ،سن وی به هنگام وفات پدر ، پنج سال بود ایشان متوسط القامه ،زیبا روی ونیکو موی ، دارای بینی قلمی وباریک وپیشانی بلند وگشاده ای است » (7)

7- نسابه معاصر محمد ویس حیدری سوری :   

وی در مورد فرزندان امام هادی (ع) چنین مینویسد :
« او از خود پنج پسر به جای گذارد :محمد ،جعفر ، حسین ،امام حسن عسکری (ع) وعائشه و حسن عسکری (ع) از خود محمد مهدی صاحب سرداب را به یادگار نهاد» .
سپس بلافاصله تحت عنوان امام محمد مهدی و امام حسن عسکری (ع) می گوید :
« امام حسن عسکری (ع) به سال 231 هجری در مدینه متولد شد ودر سال 260 هجری در سامرا وفات یافت اما برای محمد مهدی هیچ فرزند ونسلی ذکر نشده است» (8)
آنگاه در حاشیه عبارت اخیر اینگونه مینویسد :
« وی در نیمه شعبان سال 255 هجری از مادری به نام نرجس تولد یافته است وچنین توصیف شده است :او دارای پوستی سفید ،پیشانی گشاده ،وتابناک ،ابروانی متقارن وزیبا ،گونه هایی لطیف ، بینی قلمی وباریک وبدون انحنا ودارای جمالی است که بیننده را به شگفت می آورد (قامت او در کشیدگی واعتدال ) به سان درخت نهال بان است وگویا پیشانیش ستاره ای است درخشان ،برگونه راستش خالی است تو گویی ریزه مشکی است برنقره خام ، ودارای مویی سیاه غیر مجعدی است که تا نرمه گوشش رسیده ولیکن آن را نپوشانیده است ،چشمان آدمیان ، زیباتر ومعتدل تر وبا حیاتر از او ندیده است »(9)
این نمونه هایی از سخنان کارشناسان نسب شناسی درباره ولادت امام مهدی (عج) بود ودر میان ایشان سنی وزیدی در کنار عثنی عشری قرار داشتند باری در ضرب المثل چنین آمده است « اهل مکه به طوائف خود آگاهترند » (10)

مقالات مرتبط دیگر

منابع وپی نوشتها :
1- سرالسلسلة العلویة ابونصر بخاری ص 39 ،در انتظار ققنوس ص 159
2- المجدی فی انساب الطالبین عمری ص130 ودر انتظار ققنوس ص 160
3- الفخری فی انساب الطالبین ،مروزی ص 7
4- عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب ،جمال الدین احمد بن عنبه ،ص 199
5- الفصول الفخریه ،نسابه جمال الدین احمد بن عنبه ،صص 134 – 135
6- روضة الالباب لمعرفة الانساب ،سسابه زیدی ابوالحسن صناعی ،ص 105
7- سبائک المذهب فی معرفة قبائل العرب ، سویدی ،ص 346
8- الدر البهیة فی الانساب الحیدریة والاوبسیة ، محمد حیدری سوری ،ص 73
9- حاشیة الدرر البهیة ،محمد حیدری سوری ، ص 73 -74
10- در انتظار ققنوس ، سید هاشم العمیدی ،ترجمه وتحقیق مهدی علیزاده ، ص 159-162

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد

سلام ممنون که به وبلاگم اومدی و نظر دادی . امکانات درخواست صلوات در وبلاگ من خود میهن بلاگ یه قسمتی داره به نام ایجاد نظر سنجی و من به جای نظر سنجی اون متن (درخواست صلوات) رو گذاشتم. اگه قسمت مدیریت وبلاگت امکانات ایجاد نظر سنجی داره میتونی این کارو انجام بدی موفق باشی یا علی