سیمای موعود درادیان

پدیده ظهور منجی بزرگ که با خروج خود، عدل و قسط، گشایش و آسایش را در مقطع پایانی تاریخ حیات انسان، به ارمغان خواهد آورد و به ستم و تجاوز ظالمان در پهنه کره خاکی پایان خواهد بخشید و دولت کریمه عدل پرور و دادگستری را بنیان خواهد نهاد، عقیده ای است که پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی و بخش چشم گیری از سایر ملل بدان ایمان داشته و دارند.(4) در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت ، کلیمیت ، مسیحیت ، مجوسیت ، اسلام و... از مصلحى که در آخر زمان ظهور خواهد و به جنایتها و خیانتهاى انسانها خاتمه خواهد داد و شالوده حکومت واحد جهانى را، بر اساس عدالت و آزادى استوار خواهد کرد، گفتگو شده است . یهودیان مانند مسیحیان- که به بازگشت عیسی (ع) معتقدند- به ظهور یک منجی می اندیشند و همان گونه که زرتشتیان در انتظار رجعت بهرام شاه اند، نصرانیان حبشی نیز چشم به راه ظهور پادشاه خود تئودور موعود هستند و هندوها نیز به خروج ویشنو دل بسته اند و مجوسی ها به زنده بودن هوشیدراعتقاد راسخ دارند و بودایی ها منتظر باز آمدن بودا و اسپانیایی ها مترقب بزرگ خود رودریک اند و اقوام مغول هم رهبر خود چنگیز را منجی بزرگ می شمارند. درمصر باستان نیز ایده ظهور منجی هم رواج داشته است، همان گونه که در متون کهن چینی نیز دیده شده است. (5)
شوق آتشین باز آمدن یا آمدن منجى موعود، قرن ها است بشر وامانده از عدالت، معنویت و آزادى را بى قرار ساخته است. هرچند افق نگاه مردمان، گونه هاى مختلفى به انتظار بخشیده است ، اما این واژه در معناى عام خود یکى از مشترکات بشر وانسان معاصر به حساب مى آید. در این میان، ادیان ابراهیمى به این مسأله اهمیتى ویژه مى دهند; چرا که ظهور موعود در هر یک از این ادیان به مفهوم تشکیل حکومت و سرورى بر دیگران است. درکنار این حقایق تکان دهنده، تصریحات قابل توجهی ازنوابغ مغرب زمین و اندیشمندان آن دیار می یابیم. مبنی بر این که جهان در انتظار مصلح کبیری است که سر رشته امور را به دست خواهد گرفت و جامعه بشری را زیر یک پرچم و به دنبال یک هدف، گرد هم خواهد آورد(6). مانند فیلسوف شهیر انگلیسی برتراند راسل که می گوید: دنیا چشم به راه مصلحی است که همگان را در سایه یک پرچم و یک شعار متحد سا زد.(7)متفکر دیگر ،پروفسور آلبرت اینشتاین تئوری پرداز نظریه نسبیت با اشاره به یکی از رهاوردهای دولت کریمه منجی موعود اینگونه اظهار نظر میکند :فرارسیدن آن روزی که در جای جهان صلح وصفا حکومت کند وهمه اعضای جامعه بشری با یکدیگر دوست وبرادر باشند دیری نخواهد پایید (8) در این میان سخن متفکر نامدار انگلیسی برنارد شاو شایان توجه است وی درکتاب خود« بشر وابرمرد»به ظهور یک مصلح بشارت میدهد در این زمینه استاد بزرگ عباس محمود عقاد مینویسد : به نظر ما ابرمرد مورد نظر شاو،صرفا یک فرضیه وامر ناشدنی نست وفراخوانی بشر به سوی چنین مصلحی توسط شاو از حقیقتی ثابت وواقعیتی اصیل ریشه گرفته است (9)
اساساً میان مسلمانان و دیگر پیروان ادیان و ملل مختلف، در اصل اعتقاد به ظهور یک منجی در آخر الزمان هیچ گونه اختلافی نیست، هر چند در مصداق آن میان مسلمانان و دیگران اختلافاتی وجود دارد.
اگر چه غیر از قرآن مجید، همه کتابهاى آسمانى دستخوش تحریف شده اند، لکن باز جملاتى از دستبرد دیگران مصون مانده است که در آنها از آمدن مهدى موعود و مصلح جهان و بنیانگذار حکومت واحد جهانى گفتگو شده است ، و چون این مطلب به صورت پیشگویى و مربوط به آینده است ، و مضامین آنها در قرآن مجید و اخبار متواتر و قطعى اسلامى وارد شده است ، از این رهگذر مسلم مى شود که این عبارت ها از منطق وحى سرچشمه گرفته و از دستبرد انسانها در طول تاریخ مصون و محفوظ مانده است .
البته توجه و اهتمام پیروان ادیان به موضوع موعود (مهدویت) به ضعف و قوت آنان بستگی دارد یهودیان پس از سقوط دولتشان به وسیلة بختنّصر و مسیحیان پس از تشکیل دولتشان به وسیلة قسطنطین بیشتر منتظر موعود بوده اند و میان مسلمانان شیعیان اثنی عشری که دلالت نداشته اند از اهل سنت که دست داشته اند بیشتر منتظر بوده اند(10)
اینک ما متن قسمتى از نویدهاى مهدى موعود را از کتب مقدسه یهودیان ، مسیحیان ، زرتشتیان و سایر کتابهایى که در میان پیروان خود به عنوان کتاب آسمانى شناخته شده ، نقل مى کنیم تا اصالت مهدویت و جهانى بودن اعتقاد به ظهور مهدى (علیه السلام ) روشن گردد.

موعود در اسلام :
مهدویت و موعود اسلامی و به ویژه موعود شیعی دوازده امامی در میان موعود باوری ادیان از ویژگی ها و جایگاه برجسته ای برخوردار است و آن دین که هدف اصلی از بعثت انبیاء کامل کردن شرایط برای رشد و تکامل آزادانه و آگاهانه انسان ها بوده که به وسیلة قرار دادن وحی الهی در دسترس مردم تحقق یافته و همچنین کمک به رشد عقلانی و تربیت روحی و معنوی افراد مستعد از همین شمار است به هر حال انبیاء در صدد تشکیل جامعه ایده آل بر اساس خدا پرستی و ارزشهای الهی و گسترش عدل و داد در سراسر زمین بوده اند و هر کدام در حد امکان قدمی برداشته اند که برای بعضی شرایط تشکیل حکومت جهانی فراهم نشده است البته خدای متعال در کتابهای آسمانیش وعدة تحقق حکومت الهی را در پهنه زمین داده است: در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد.(11)
با توجه به این که امامت متمم نبوت و تحقق بخش حکمت خاتمیت است می توان نتیجه گرفت که این هدف به وسیلة آخرین امام تحقق خواهد یافت و این همان مطالبی است که در روایات متواتری که دربارة حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ وارد شده مورد تأکید قرار گرفته است(12)
خلاصه سخن این که مهدویت به لحاظ ماهیت و کارکرد گونه های مختلفی دارد که برخی به لحاظ ماهیت موعود شخصی است مثل مسیح برای مسیحیان و برخی به لحاظ کارکرد انحصاری قوم مدار است مثل موعود یهودیت و صهیونیسم و برخی به لحاظ آرمان موعود مقطعی است زرتشت و بالاخره برخی به لحاظ کارکد، فراگیر، و آرمان رو به آینده است مثل موعود اسلامی که موعودی جهان شمول نیز هست(13)
مهدى موعود یکى از مسائل بسیار حیاتى اسلام به شمار مى رود و با سایر عقاید و احکام اسلامى پیوند ناگسستنى دارد.
آیات متعددى در قرآن مجید وارد شده است که پیشوایان دینى به مهدى موعود تفسیر کرده اند و در ضمن صدها حدیث ، مشخصات آن حضرت را بیان نموده اند که از حوصله این کتاب بیرون است
در لابلاى روایات متواترى که از حضرت رسول اکرم (صلى الله علیه وآله ) و سایر پیشوایان دین صادر شده است ، کلیه اوصاف و تمام جزئیات زندگى مصلح جهانى و پایه گذار حکومت واحد جهانى بیان شده است .
احادیث وارده درباره ((امام زمان (علیه السلام ))) از طریق شیعه و سنى بیرون از شمار است ، از این رهگذر ما فقط فهرست قسمتى از آنها را در زیر از نظر خوانندگان گرامى مى گذرانیم :
1- در 293 حدیث تصریح شده که او فرزند ((امام حسن عسکرى (علیه السلام ) است .
2- در 90 حدیث تصریح شده که او نوه ((امام هادى (علیه السلام ))) و نبیره ((امام جواد (علیه السلام ))) است .
3- در 95 حدیث وارد شده که وى چهارمین فرزند ((حضرت رضا (علیه السلام ))) است .
4- در 199 روایت آمده که او پنجمین فرزند ((امام کاظم (علیه السلام ))) است .
5- در 202 حدیث وارد شده که او ششمین فرزند ((حضرت صادق (علیه السلام ))) است .
6- در 103 حدیث وارد شده که او هفتمین فرزند ((حضرت باقر (علیه السلام ))) است .
7- در 185 خبر آمده که او هشتمین فرزند ((حضرت سجاد (علیه السلام ))) است .
8- در 308 حدیث تصریح شده که وى نهمین فرزند ((حضرت حسین (علیه السلام ))) است .
9- در 214 حدیث وارد شده که او دهمین فرزند ((حضرت على (علیه السلام ))) است .
10- در 192 روایت آمده که وى از اولاد ((حضرت فاطمه (علیه السلام ))) است .
11- در 48 حدیث تصریح شده که وى همنام حضرت پیامبر (صلى الله علیه وآله ) است .
12- در 136 حدیث تصریح شده که او دوازدهمین امام و آخرین پیشوا است .
13- در 91 حدیث به غیبت طولانى آن حضرت تصریح شده است .
14- در 7 حدیث کیفیت انتفاع مردم از آن حضرت در زمان غیبت بیان شده است .
15- در 51 حدیث سیرت و صورت او توصیف شده است .
16- در 47 روایت تصریح شده که در عصر او اسلام دین جهانى خواهد شد. و آیه شریفه لیظهره على الدین کله تحقق خواهد یافت .
17- در 123 روایت وارد شده که او شخصا عدالت اجتماعى را در روى زمین برقرار مى کند.
18- در 293 حدیث از تولد آن حضرت گفتگو شده است .
19- در 657 حدیث درباره ظهور و علائم ظهور بحث شده است .
20- در 318 روایت عمر طولانى آن حضرت مطرح شده و در برخى از آنها تصریح شده که عمر شریفش به قدرى طولانى مى شود که جز مؤ منان راستین ، کسى در اعتقاد خود استوار نمى ماند.
متن 3692 روایتى که فهرست آنها در بالا گفته شده ، به اضافه 25155 روایت دیگر که پیرامون آن حضرت در منابع شیعه ، از پیشوایان معصوم (علیه السلام ) به دست ما رسیده است ، در کتاب نفیس ((منتخب الاثر)) آمده است .
مؤ لف این کتاب ، که از شخصیتهاى برجسته جهان تشیع و مقیم حوزه علمیه قم مى باشد روایات مربوط به امام زمان (علیه السلام ) را تا جایى که توانایى داشته ، از کتابهاى معتبر و مدارک دست اول شیعه استخراج ، و در این کتاب گرد آورده است .
در این کتاب جمعا 6207 روایت با ذکر ماءخذ از 154 کتاب معتبر نقل شده است .

ما سخنان بسیاری از (ع) وپیامبر بزرگ اسلام وهمچنین قرآن کریم داریم که موضوع موعود در آن سخن رفته است که تفصیل بیشتری میخواهد ودر بحثی جداگانه به آن میپردازیم

یک شبهه :
آیا در قرآن کریم نامی از حضرت مهدی برده شده است و آیا در قرآن کریم حرفی از انتظار و اینکه منتظر واقعی کیست و باید دارای چه ویژگی هایی باشد، به میان آمده است؟

پاسخ :
ابتدا با ذکر یک مقدمه به فراز اول از سوال می پردازیم.
مقدمه: قرآن کریم برای معرفی شخصیت ها به مقتضای حکمت و بلاغت از سه روش استفاده نموده است که ذیلا بیان می شود.
1- معرفی با اسم: اولین راه این است که شخصیت مورد نظر را با اسم معرفی می نماید، به طور مثال «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل»؛(14)
محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ نیست جز پیامبری که قبل از او نیز پیامبرانی بوده اند.
2- معرفی با عدد: در این مورد به عنوان نمونه قرآن نقبای بنی اسرائیل را اینگونه معرفی نموده است. مانند: «و بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً»؛(15)
و از ایشان دوازده پیشوا برانگیختیم.
3- معرفی با صفت و ویژگی: قرآن پیامبر را با این شیوه نیز معرفی نموده است، مانند آیه «الذین یتبعون الرسول النبی الامّی»(16)
؛ همانان که از این فرستاد پیامبری که درس نخوانده پیروی می کنند و حضرت علی ـ علیه السّلام ـ را هم با صفاتش معرفی شده است، مانند آیه «انما ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»؛(17)
ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

این قسم اخیرکه معرفی با صفات است شاید بهترین راه معرفی باشد، زیرا این نوع معرفی راه را بر سود جویان می بندد چون نام قلابی می توان درست کرد، اما تخلق به صفات، عملاً کار آسانی نیست و قابل جعل نمی باشد. لذا در سورة بقره می بینیم که خداوند متعال بعد از آن که طالوت را به اسم معرفی می کند بلافاصله وی را با صفات و نشانه نیز معرفی می نماید تا جلوی هرگونه اشتباه احتمالی گرفته شود. در آنجا که می فرماید: «انّ الله قد بعث لکم طالوت ملکا»؛(18)
در حقیقت خداوند طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. بعد می فرماید: «و قال لهم نبیهم ان آیة ملکه...»؛(19)
و پیامبرشان به ایشان گفت در حقیقت نشانة پادشاهی او این است که ..
قرآن کریم در معرفی اشخاص از سه روش استفاده نموده است و بهترین روش معرفی اشخاص با صفات و ویژگی ها است. حال سوال این است که قرآن کریم حضرت مهدی (عج) را چگونه معرفی می کند.
با مراجعه به قرآن مجید در می یابیم که نامی از حضرت مهدی (عج) در این کتاب آسمانی به صراحت بیان نشده است. همان گونه که از حضرت علی ـ علیه السّلام ـ و سایر ائمه معصومین نامی به میان نیامده است و عدم تصریح به اسم براساس مصالحی است که خداوند علیم و حکیم بر آن آگاه است و اما باید اذعان داشت که تصریح به اسم تنها راه معرفی اشخاص نیست، بلکه از راه های دیگری مانند معرفی به صفات هم می توان بهره برد. حضرت ولی عصر (عج) هم با برخی صفات و ویژگی ها و کارها شناسانده شده است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزّبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون»؛(20)
و همانا نوشته ایم در زبور پس از ذکر که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.
حافظ قندوزی سلیمان حنفی به اسناد خویش از امام محمد باقرو امام صادق ـ علیه السّلام ـ دربارة این آیه می گوید: عباد صالح که در این آیه آمده است حضرت مهدی (عج) و اصحاب او می باشند (21).
به طور کلی اندیشه مهدویت ریشه در کلام الهی دارد که همان حقیقت رسیدن نهایی جامعه بشری به عدالت در تمامی ابعاد است. به گفته محققان و پژوهشگران این عرصه بیش از دویست و پنجاه آیه دربارة حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ و بیش از پانصد روایت از پیامبرگرامی اسلام و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ در تأویل و تفسیر این قسم از آیات بیان شده است.(22)
و اما راجع به فراز دوم سوال که آیا در قرآن کریم از انتظار و صفات منتظران سخنی به میان آمده است یا خیر.
در پاسخ به این نکته باید توجه داشت که انتظار فرج و وظایف منتظران نیز ریشة قرآنی دارد و اندیشه ای است مشتمل بر عنصر خوش بینی نسبت به آینده و اندیشة پیروزی نهائی حق بر باطل و غلبة قطعی صالحان و پرهیزگاران و کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران که در اینجا به یک مورد از آن آیات اشاره می کنیم.
فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین؛(23)
پس بگو جز این نیست که غیب خدا را است پس منتظر باشید همانا من نیز با شما از منتظران می باشم.
حافظ قندوزی حنفی به اسناد خویش از امام صادق ـ علیه السّلام ـ درباره این آیه می گوید غیب حجت قائم (عج) در این آیه می باشد.(24).

و اما منتظر واقعی کیست و دارای چه ویژگی هایی می باشد؟


شاید از بعضی آیات بتوانیم پاسخ این سوال را بدهیم که قرآن کریم نیز دربارة منتظران و ویژگی های آن سخنی به میان آورده است، به طور نمونه به یک آیه اشاره می کنیم: «یا ایها الذین آمنوا اصبرو و صابروا و رابطو و اتقّوا الله لعلکم تفلحون»؛(25)
ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبایی کنید و پایداری ورزید و مرزبانی کنید و خداترس باشید. امام باقر در همین راستا می فرمایند، در انجام واجبات الهی و دستورات دینی شکیبا باشید و در مقابل دشمنان ثابت قدم و استوار ایستادگی کنید و همواره مرزبان پیشوای موعودتان حضرت مهدی باشید(26)

موعود در مسیحیت :
آیین مسیحیت درحدود دویست وپنجاه فرقه ومذهب راشامل می شود که کاتولیک ، پروتستان وارتودوکس معروفترین فرقه درآیین مسیحیت است
اندیشه موعود در مسیحیت به سه گونه نمودار گشته است
1- در یک پرده همان اندیشه موعود یهودی است که در آن عیسای ناصری (حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ ) نقش مسیح نجات بخش را ایفا می کندکسی که با آمدنش جهان که میراث یهودیان وحق کامل آنها است را به بنی اسرائیل تقدیم میکند
2- در پردة دیگر با نوید رجعت عیسی به مثابه داور جهان در آخر الزمان نمایشگر سنخ دیگری از اندیشه موعود است
3- و در چهره سوم سخن از شخص دیگری است که خود عیسی مسیح وعده آمدنش را می دهد کسی که چونان «تسلی دهنده» و «روح راستی» می آید و بر مسیح جلالت می بخشد و بر او شهادت می دهد مسیحیان این را همان روح القدس می دانند و معتقدند که اندک زمانی پس از مسیح ظهور کرد و همو هماره بر کلیسا حکم رانده است
بر اساس بشارات فراوانی که درکتاب انجیل آمده است، حضرت مسیح (ع) به دنبال قیام حضرت قائم(ع) در فلسطین آشکار خواهد شد وبه یاری آن حضرت خواهد شتافت وپشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد، تا یهودیان و مسیحیان وپیروان وی تکلیف خویش را بدانند و به اسلام بگروند وحامی حضرت مهدی(ع) گردند.
از این رو، در آخرین روزهای زندگی- و شاید در طول دوران حیات- به یاران و شاگردان خود، توصیه ها و سفارش های بسیاری درباره بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظارگذارده وامر به بیداری و آمادگی فرموده است .
آنچه در خور اعتنا است که هم اینک بخشى از جهان و مسیحیت با تکیه بر وعده هاى توراتى ـ انجیلى و فن آورى موجود در دنیاى غرب به گونه اى خاص به تأویل و تفسیر آخرالزمان اندیشه انتظار مى پردازد و با ارائه نگاهى جنگ طلبانه، تمامى اهرم هاى خود را براى تحمیل نظریه خویش به کار مى برد.
اندیشه بازگشت عیسى(علیه السلام) یکى از باورهاى غالب جامعه مسیحیت است. این شوق و انتظار، در بخش هاى قدیمى تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیکیان به خوبى منعکس گشته است. اما در رساله هاى بعدى مانند رساله هاى پولس به تیموتاؤس و تیطس، همچنین رساله هاى پطرس به بعد اجتماعى مسیحیت توجه شده است. این مسأله از آن جا ناشى مى شد که عیسویان با گذشت زمان پى بردند که بازگشت مسیح(علیه السلام)برخلاف تصور آنان نزدیک نیست. هرچند اقلیتى از آنان بر این عقیده باقى ماندند که عیسى به زودى خواهد آمد و حکومت هزارساله خود را تشکیل خواهد داد; حاکمیتى که به روز داورى پایان خواهد یافت. از همین رو، از دیر باز گروه هاى کوچکى به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمده اند که تمام سعى و تلاش خود را صرف آمادگى براى ظهور دوباره عیسى در آخرالزمان مى کنند. البته، وجود آیاتى در انجیل این حالت انتظار را تشدید مى کند و با اشاره به عدم تعیین وقت ظهور، آن را ناگهانى معرفى مى کنند. به عنوان مثال، در انجیل متّا از زبان عیسى این گونه نقل شده است: "شما نمى توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید; زیرا این فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشرى از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهى ندارد حتى فرشتگان، تنها خدا آگاه است." یا آن که در انجیل لوقا به نقل از مسیح چنین آمده است: "همیشه آماده باشید; زیرا که من زمانى مى آیم که شما گمان نمى برید."
همانگونه که دیدیم روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لاى انجیل به چشم مى خورد
مسیحیت ضمن تأکید بر غیرمنتظره بودن بازگشت عیسى، هدف از این بازگشت را ایجاد حکومتى الهى در راستاى حکومت الهى آسمان ها ارزیابى مى کند. علاوه بر این، ظهور مسیح یگانه راه حل براى ادامه حیات و زندگانى برشمرده مى شود و عیسى منجى انسان ها و پادشاهِ پادشاهان معرفى مى گردد. وى براساس سخنان دانیال نبى، نظام اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى و مذهبى جهان را عوض خواهد کرد و جهانى بر مبناى راه و روش خدا بنا مى کند. مسیحیان همچنین علاماتى براى ظهور عیسى بن مریم قایل مى باشند

برنا با یکی از حواریون حضرت عیسی (ع) بود که در انجیل خود صریحا به آمدن پیامبر اسلام با نام فارقلیط یعنی (احمد) ستاینده تر ،کسی که خدا را بیشتر از دیگران ستایش کرده است (27) اشاره کرده و بسیاری از حقایق از جمله : صعود حضرت عیسی را به آسمان نقل نموده است ومطالب مدون گشته این کتاب موافقت بسیاری با اخبار قران کریم در باب حضرت مسیح دارد ولی متاسفانه عده ای با انجیل برنابا مخالفت کرده و آن عده برای حفظ موقعیت خود باعث شدند تا این کتاب مقدس مورد تصویب کلیسا واقع نشود.(28)
در انجیل برنابا نویدهاى حضرت مهدى (علیه السلام ) به صراحت آمده است ، ولى نظر به این که مسیحیان آن را معتبر نمى دانند در اینجا فقط نویدهاى موجود در اناجیل معتبر رامى آوریم :

1- انجیل متی:
عیسی در جواب ایشان گفت: زنهارکسی شما را گمراه نکند. آن روز که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگ ها واخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این همه لازم است لیکن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی ومملکتی با مملکتی تفاوت خواهند نمود وقحطی ها ووباها و زلزله ها در جای ها پدید آید. و فوراً پس از مصیبت آن امام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد وستارگان از آسمان فرو ریزند، وقوَت های افلاک متزلزل گردد. آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، ودر آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند وپسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت وجلال عظیم آید... اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتى ملائکه آسمان... لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مى آید (29)
((اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، آنگاه بر کرسى جلال خود خواهد نشست . و جمیع امت ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا مى کنند، به قسمتى که شبان میش ها را از بزها جدا مى کند و میش‌ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آن گاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من ! و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید)).(30)

2- انجیل مرقس:

آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت جلال عظیم بر ابرها مى آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاى زمین تا به اقصاى فلک فراهم خواهد آورد.
از آن روز وساعت، غیر از پدر، هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم، پس برحذر و بیدارشده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود. مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد وخادمان خود را قدرت داده، هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید ودربان را امر فرماید که بیدار بماند . پس بیدار باشید زیرا نمی دانید که در چه وقت صاحب خانه می آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح . مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد . اما آن چه به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید. (31)

3- انجیل لوقا:
کمرهای خود را بسته، چراغ های خود را افروخته بدارید. وشما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید ودر را بکوبد، بی درنگ برای او بازکنند. خوشا به حال آن غلامان که آقاى ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید (32)
«و در آفتاب و ماه و ستارگان علاماتی خواهد بود و بر زمین، تنگی و حیرت از برای امت‌ها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دل‌های مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود، زیرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد. و آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر، ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید»(33)

4- انجیل یوحنا :
نویدهاى جالب و جامعى درباره رسول اکرم (صلى الله علیه وآله ) و حضرت مهدى (علیه السلام ) دارد.
وپدر قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیراکه پسر انسان است واز این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید وبیرون خواهند آمد، هرکه اعمال نیکوکرد برای قیامت حیات، وهرکه اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. (34)

5- مکاشفه یوحنا :
وعلامتی عظیم در آسمان ظاهر شد . زنی که آفتاب را در بر دارد وماه زیر پای هایش وبر سرش تاجی از دوازده ستاره است. و آبستن بوده، از درد و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. وعلامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتش گون که او را هفت سر وده شاخ بود وبر سرهایش هفت افسر، ودمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده آن ها را بر زمین ریخت واژدها پیش آن زن- که می زایید- بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید که همه امت های زمین را به عصای آهنین حکم رانی خواهد کرد وفرزندش به نزد خدا وتخت او ربوده شد....(35)
«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می‌نماید و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچکس آن را نمی‌داند و جامه خون آلود ـ سرخ ـ در بر دارد و نام او را کلمه خدا می‌خوانند. ولشکرهایی که در آسمانند بر اسب‌های سفید، و به کتان سفید و پاک ملبس از عقب او می‌آمدند. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می‌آید تا به آن امت‌ها را بزند و آن‌ها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود... و دیدم فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده می‌گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جبّاران را...».(36)
با اندکی تأمل آمد درجملات مذکور، این نتیجه به دست می آید که شخص مورد بشارت در مکاشفه یاد شده، بزرگترین مولود جهان انسانیت، حضرت مهدی(ع) است که در زمان نامعلومی از پشت پرده غیبت با شمشیر ظاهر شده وبا عصای آهنین بر بشریت حکومت می کند (37)
در جای دیگر آمده :
«وآن مولود به منظور حفاظت قطعی از دستبرد اهریمنان ،برای یک زمان ودوزمان ونصف زمان ،از نظر پنهان شد »(38)


6- سفر رویا :
محقق اهل سنت سعید ایوب ،در کتاب خود المسیح الدجال ( دجال لقب فرد کذابی است که درآخرالزمان ادعای عیسویت میکند)چنین آورده است :
کعب میگوید :در کتب پیامبران آمده است که در کردار مهدی هیچ عیب ونقصی نیست .سپس خود خود سعید ایوب در پی نوشت آن مینویسد :
شهادت میدهم که این مطلب را به همین صورت در متون مقدس اهل کتاب یافته ام اهل کتاب اخبار وروایات مهدی را چونان اخبار جد بزرگوارش رسول الله (ص) دنبال کرده اند .اخبار سفر رویا از بانویی یاد میکند که از نسل وی 12 مرد به وجود می آید سپس از بانویی دیگر نام میبرد که دوازدهمین مرد را به دنیا می آورد واز نسل آن بانوی نخستین است واز احاطه خطرها به این خانم خبر میدهد (خطرها را به زبان نماد ورمز اژدها نامیده است ) عبارت سفر چنین است :
«اژدها درمقابل آن بانوی دلیر ومقاوم ایستاد تا هرگاه فرزندش به دنیا آید ،او راببلعد » (39) یعنی حکومت وقت در نظر داشت این نوزاد را بکشد .
همچنین حوادث پس از تولد طفل را بارکلی اینگونه تفسیر میکند :
«هنگامی که تهدیدها وخطرها برآن خانم هجوم آورد ،خداوند طفل را به سرعت از وی بگرفت وجداساخت»
یعنی خداوند این طفل را از منظر مردم پنهان کرد وهمین سفر بازگو میکند که مدت غیبت او هزارودویست وشصت روز خواهد بود واین رقم به زبان نمادین بیانگر مدتی است که برای اهل کتاب اسراری را دربر دارد آنگاه بارکلی درباره عموم افرادی که از نسل آن بانویند میگوید :
تهدیدها وخطرها جنگ سختی را علیه نسل آن بانو تدارک خواهد دید همانگونه که در سفر آمده است :
«پس اژدها برآن بانوخشم گرفت ورفت تا کارزار عظیمی علیه بقیه نسلی که از وی باقیمانده بودند وپاسداری از وصایاودستورات الهی را برعهده داشتند به راه اندازد »(40)

7- رساله پولس به رومیان :
پولس، رساله های متعددی داشته است، که در رساله اش به رومیان می نویسد: زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است... و آن که برای حکمرانی امت ها مبعوث شود، امید امت ما بر وی خواهد بود. (41)

8- کتاب اعمال رسولان:
و چون دین را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شد وابری او را از چشمان ایشان در ربود. وچون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند، هنگامی که ا و می رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: ای مردان جلیل چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد، به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. (42)

9- سفرارمیا:
ابو محمد الاردنی نویسنده عرب زبان از سفر ارمیا چنین نقل میکند :
ای اسب ها به فراز آیید وارابه ها را از جای برکنید ،باید که سلحشوران به پاخیزند ،کوش وقوط آن دو سپر گیر ولودیان آن کمانکشان ،امروز روز آن آقاست که صاحب الامر سپاهیان است ،امروز روز انتقام است ،انتقام از دشمنان وبدخواهان وی ،امروز شمشیر میخورد وسیر میشود ....زیرا برای آن سرور –سالار سپاهیان – در سرزمین شمال ونزد رود فرات ،یک قربانی مهیا گشته است (43)

حضرت عیسی از آینده خبر می دهد:
با توجه به آنچه در شرح موعود دردین مسیحیت آوردیم، اکنون نوبت آن است تا با توضیح جمله ای از انجیل یوحنا، باب 16، عدد 7- که از دسته جملات تحریف شده کتاب مقدس محسوب میشود - به استمداد آیات قرآن، نتیجه گیری کنیم :

حضرت عیسی می گوید:
« و بسیار چیزهای دیگری نیز دارم که به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آن را ندارید، ولیکن چون روح راستی آید شما را به جمیع راستی ها هدایت خواهد کرد... او مرا جلال خواهد داد، زیرا آنچه از من است، خواهد گرفت و به شما خواهد داد».
در این جمله اولا ً،حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، بشارت تعالیم معارف و حقایق عمیقی را توسط روح راستی، در آینده پس از خود می دهد، که تا بحال بخاطر کم ظرفیتی شاگردان و پیروانش از گفتن آنها ابا کرده است و ثانیا ًاز ظهور عظمت و جلالت خود با آمدن روح راستی به آن ها خبر می دهد.

این روح راستی کیست؟
اگر شما به اصل کتاب " انجیل یوحنا " که توسط شخص یوحنا و نه حضرت عیسی (ع) و به زبان یونانی نوشته شده، دقت کنید؛
به جای کلمۀ روح راستی لفظ پریکلیطوس را می بینید که در ترجمۀ سریانی آن با لفظ پارقلیطا آمده است و این دو لفظ یونانی و سریانی در عربی به معنی احمد و درفارسی به معنای بسیار ستوده شده می باشد؛ که این تفاوت الفاظ در ترجمه های مختلف کتاب مقدس، به خاطر آن است که مترجمین اسم خاص احمد ، را که حضرت عیسی با استناد قرآن- « وإذ قالَ عیسی ابن مریمَ یا بنی إسرائیل إنی رسولُ اللهِ إلیکُم مصدقا ًلِما بینَ یدیّ من التوراةِ و مبشرا ًبرسولٍ یأتی من بعدی اسمُهُ أحمَدُ فلما جاء هم بالبیناتِ قالوا هذا سحرٌ مبینً ». سورۀ صف، آیه6
و به عقیدۀ دانشمندان مسلمان(44) به همین لفظ اشاره کرده بود، ترجمه کردند و بعد هم که متوجه شدند مسلمانان از این معانی، در جهت تأیید دین مقدس اسلام بهره می بردند؛
چرا که این جملات بشارت به ظهور اسلام و پیامبر اکرم (ص) در کتاب مقدس است، لذا به تحریف این لفظ که صراحت در نام شریف رسول اکرم (ص) دارد، دست زده و این اسم خاص را ترجمه کردند و به جای احمد کلمه روح راستی یا بسیار ستوده را قرار دادند، در حالی که در هیچ زبانی اسم خاص ترجمه نمی شد، مثلا ًهیچ گاه آقای علی .. یا آقای حسن .. را به آقای بلند مرتبه ... یا آقای نیکو ... ترجمه نمی کنند و این خیانتی بزرگ در ترجمه محسوب می شود، چرا که شخص مورد نظر- که اسمش با ترجمه ذکر شده - هیچ گاه شناخته نخواهد شد و البته مقصد و هدف اصلی تحریف کنندگان کتاب مقدس نیز، همین بود که پیروان حضرت عیسی مسیح (ع)، نام شریف رسول خدا (ص) را نشناسند و به این وسیله از بشارت ظهور اسلام توسط حضرت عیسی (ع) مطلع نگردند...

منظور از کلمه پسر انسان در انجیل وملحقات آن چیست ؟
همانگونه که دیدیم
« پسرانسان» نامی آشنا در انجیل متی و مرقس و لوقا است.
« پسرانسان» نامی نمادین از وجود مصلح جهان در آخر الزمان است که در انجیل مقدس نوید ظهورش داده شده.
« پسرانسان» همان موعود تورات و انجیل و زبور و زرتشت و بودا و اسلام است.
« پسرانسان» ظهور خواهد کرد و از ساعت وظهورش هیچکس حتی ملائکه آسمان اطلاع ندارند.

آیا تصور می کنید این جمله از قرآن است یا از انجیل؟ یا از هر دو؟
حضرت عیسی (ع) «انجیل متی باب 24 شماره 27-44» می فرماید:
« همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور« پسرانسان» نیز چنان خواهد شد.... آنگاه علامت پسرانسان در آسمان پدید می گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و « پسرانسان» را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال می آید اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان، لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید « پسر انسان» می آید.»
تمامی این جملات منطبق بر روایات اسلامی و آیات قرآن درباره حضرت مهدی (عج) است.

اول آنکه:« در روایات پیشوایان اسلام از حضرت علی بن ابیطالب و حضرت حسین بن علی (ع) به عنوان انسان یاد شده است که طبعا چون حضرت ولیعصر(عج) فرزند حضرت علی بن ابیطالب و فرزند سید الشهداء حسین بن علی علیهم السلام است « پسرانسان» می باشد.
دوم آنکه:« ظهور حضرت مهدی (عج) برای همۀ کره زمین است، همچنانکه انجیل می فرماید:« ظهور پسر انسان مانند برقی که از مشرق تا مغرب ساطع می گردد خواهد بود.»
سوم آنکه:« چنانکه انجیل فرمود، در روایات پیشوایان اسلام نیز آمده است که علامتی برای ظهور حضرت مهدی (عج) در آسمان آشکار می شود، از امام صادق (ع) نقل شده که به نام آن حضرت و پدرش از آسمان ندا داده می شود(45)
و فرمود: جبرئیل در آسمان با صدایی که همه خلائق می شنوند ندا می کند:« امر خداوند فرا رسید پس در آن عجله نکنید.»
چهارم آنکه:« از امام صادق (ع) نقل شده است: « جمعی از اصحاب حضرت مهدی (عج) بر ابر سوار می شوند» چنانکه در انجیل فرمود:« و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال می آید».
پنجم آنکه: طبق آیات قرآن و روایات نقل شده که از پیشوایان اسلام لحظه ظهور حضرت مهدی (عج) به هیچ عنوان مشخص نبوده و کاملا ًمخفی می باشد و از آن به ظهور ناگهانی تعبیر شده است، از امام باقر(ع) نقل شده که دربارۀ این آیۀ شریفه « آیا نمی نگرند که آن ساعت به طور ناگهانی به سراغشان خواهد آمد»(46) فرمود:«منظور ظهور حضرت مهدی (عج) است که به طور ناگهانی قیام خواهد فرمود.» (47)
آنچه مسلم است آن است که ظهور ناگهانی برای آن است که دوستان از حالت غفلت خارج شده، با خود بگویند هر روز ممکن است امام زمان (عج) ظهور کند پس به گونه ای باشیم که او از ما راضی بوده تا بتوانیم آن بزرگوار را راضی کنیم و نیز دشمنان چون از آن ساعت و روز آگاه نیستند غافل گیر خواهند شد.
مشابه موارد فوق در اناجیل دیگر نیز آمده است.
ذکر این نکته ضروری است که :
توضیح این که کلمه پسر انسان مطابق نوشته مستر هاکس آمریکایى در کتاب خود قاموس کتاب مقدس 80 بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسى (علیه السلام ) قابل تطبیق مى باشد.(48)
و 50 مورد دیگر از نجات دهنده اى سخن مى گوید که در آخر زمان ظهور خواهد کرد، عیسى نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و از ساعت و روز ظهور او جز خدا کسى اطلاع ندارد. و او کسى جز حضرت مهدى (علیه السلام ) نمى باشد.

صفات و خصوصیات موعود آخرالزمان در کتاب مقدّس انجیل وملحقات آن:
۱) در انجیل یوحنا باب 14 شمارۀ 16 آمده:
«من از پدر خواهم خواست و تسلی دهندۀ دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند ی

/ 3 نظر / 209 بازدید
حقیقت

سلام اگر به تبادل لینک علاقه دارید وبلاگ ما را با نام حقیقت لینک کنید تا ما هم متقابلا محبت شما را جبران کنیم. موفق باشید.

فاطمه نظری

این مقاله عالی بود خیلی به دردم خورد ازتون ممنونم

بسیار عالی بود.